Dashboard!

Eleringi investeerib 130 miljonit EstLink 2-le ühendusvõimaluste tagamiseks

30.11.2009 01:46

27. novembril 2009 võttis Elering OÜ ehitajatelt vastu Eesti Elektrijaama ja Püssi alajaama vahelise rekonstrueeritud 330 kilovoldise (kV) kõrgepinge õhuliini. Ettevalmistustööd merekaabli EstLink 2 jaoks jätkuvad Balti Elektrijaama ja Püssi alajaama vahelise kõrgpinge õhuliini 330 (kV) renoveerimisega. Kokku investeerib Elering EstLink 2-le ühendusvõimaluste tagamiseks 130 miljonit krooni.

Püssi alajaam on oluline, sest see saab olema EstLink 2 Eesti poolseks lähtekohaks. Seoses EstLink 2 ühendamisega Püssi alajaama, on vajalik tugevdada 330 kV õhuliinide ühendusi Narva elektrijaamade ja Püssi alajaama vahel ning teostada rekonstrueerimistöid Püssi alajaamas. “EstLink 2 on vajalik elektrikaubanduse arendamiseks ning Eesti ja kõigi Balti riikide elektri varustuskindluse suurendamiseks. Kuigi lõppotsused EstLink 2 rajamiseks langetakse alles 2010 aasta maikuus, tuleb tähtajas püsimiseks renoveerimistööd elektrisüsteemis lõpetada järgmise aasta lõpuks,“ selgitas Elering OÜ juhatuse esimees Lembit Vali. Eesti Elektrijaama ja Püssi alajaama vahelise õhuliini rekonstrueerimistööde käigus monteeriti olemasolevale kahele faasijuhtmele lisaks kolmas samaväärne juhe ja suureneva füüsilise koormuse tõttu tugevdati osasid liinimaste. Õhuliini rekonstrueerimist alustas Empower AS käesoleva aasta veebruaris ning projekti kogumaksumuseks oli 30,2 miljonit krooni. Projekt hõlmas projekteerimis-, ehitus- ja paigaldustöid. Järgmisel aastal toimuvad rekonstrueerimistööd Püssi alajaama ja Balti Elektrijaama vahelisel 330 (kV) õhuliinil. Tööd sisaldavad projekti koostamist ning kõiki vajalikke liini ettevalmistus- ja ehitustöid. Riigihankel õhuliini renoveerimiseks tunnistati parimaks Empower AS pakkumine. Ehitustööde maksumus on 93,5 miljoni krooni ning tööde lõpptähtaeg 2010. aasta detsembris.