Dashboard!

Eleringi II kvartali majandustulemused

29.07.2011 13:32

Käesoleva aasta II kvartalis olid Eleringi äritulud 16,1 miljonit eurot, ärikasum 620 tuhat eurot ja puhaskasumiks kujunes -1,2 miljonit eurot.

Võrreldes 2010. aasta II kvartaliga on Eleringi majandustulemused paranenud. Ettevõtte tulud on kasvanud 1,5 miljoni euro võrra, samas kui ärikulud on vähenenud 0,1 miljoni euro võrra.

Tulenevalt EstLink 2 projektist on võrreldes eelmise aasta II kvartaliga märgatavalt suurenenud ettevõtte investeeringud. Kui aasta tagasi moodustasid need 8,9 miljonit eurot, siis 2011. aasta II kvartalis oli investeeringute suuruseks 25 miljonit eurot.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul olid tulemused ootuspärased arvestades elektritarbimise tsüklilist iseloomu ja Eleringi tariifide struktuuri. „Teatavasti tarbitakse suvisel ajal elektrit vähem ning ka ülekandetariifid on madalamad,“ lisas Soone.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Eleringi II kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.