Dashboard!

Eleringi II kvartali majandustulemused

24.07.2012 15:13

Käesoleva aasta II kvartalis olid Eleringi äritulud 18,9 miljonit eurot, ärikasum 2,1 miljonit eurot ja puhaskasum 0,6 miljonit eurot.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul möödus teine kvartal prognoositust paremini. Sisemaine elektri ülekanne suurenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 2,5% peamiselt tänu külmematele ilmadele. Tulud kasvasid 2,7 miljoni euro võrra, ärikulud ainult 1,3 miljoni euro võrra. Finantskulud vähenesid 0,3 miljonit eurot, mille tulemusena puhaskasum suurenes kokku 1,8 miljonit eurot.

Jätkus intensiivne investeerimine elektrisüsteemi - rahavood põhivara investeeringute finantseerimiseks ulatusid 18,4 miljoni euroni. Võrreldes aastataguse ajaga on põhivarad bilansis kasvanud 53 miljoni euro võrra 432 miljoni euroni. „Investeerimine hoogustub aasta teisel poolaastal veelgi, mil prognoosime investeeringute mahu enam kui kahekordistumist võrreldes esimese poolaastaga,“ märkis Soone.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Eleringi II kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.