Dashboard!

Eleringi I kvartali majandustulemused

04.05.2012 09:19

Käesoleva aasta I kvartalis olid Eleringi äritulud 34,5 miljonit eurot, ärikasum 17,7 miljonit eurot ja puhaskasum 16,1 miljonit eurot.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul olid ettevõtte majandustulemused ootuspärased, võttes arvesse elektritarbimise tsüklilist iseloomu. “Talveperioodi tulemused võimaldavad kindlamalt minna vastu suvele, mis on energeetikas majanduslikult raskem. Suvel tarbitakse elektrit vähem ning ka ülekandetariifid on madalamad, samal ajal tehakse siis enamus remondi- ning hooldustöödest ning investeeringutest. Käesoleval aastal investeerib Elering veel üle 100 miljoni euro, mille finantseerimiseks kasutatakse peamiselt laenukapitali,” lisas Soone.

Möödunud aasta sama kvartaliga võrreldes on tulemused paranenud – tulud on kasvanud 1,3 miljoni euro võrra ning ärikulud vähenesid 0,4 miljoni euro võrra. Selle tulemusel suurenes ärikasum 1,7 miljoni euro võrra. Tulude kasvu põhjusteks olid eeldatust mõnevõrra suurem elektritarbimine ning tariifikorrektsioon alates 1. jaanuarist. Finantskulud vähenesid 0,2 miljonit eurot, mille tulemusena suurenes puhaskasum kokku 1,9 miljonit eurot. Rahavood põhivara investeeringute finantseerimiseks on samal ajal peaaegu kahekordistunud – 8,1-lt 15,5 miljoni euroni.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Eleringi I kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.