Dashboard!

Eleringi I kvartali majandustulemused

30.04.2014 11:03

Käesoleva aasta I kvartalis olid Eleringi tulud 43,8 miljonit eurot, ärikasum 23,1 miljonit eurot ja puhaskasum 20,8 miljonit eurot.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul ületasid majandustulemused taas prognoose peamiselt tänu piiriülese ülekandevõimsuse oksjonituludele, samas kui kodumaise elektri ülekandemahud langesid seoses tavapärasest soojema talve tõttu.

Tulud kasvasid võrreldes 1. kvartaliga 2013. aastal 1,3 miljoni, ärikulud aga 0,2 miljoni euro võrra. Tulemuseks oli ärikasumi kasv 1,1 miljonit eurot. Tulude kasvust tuli enamus piiriüleste ülekandevõimsuste oksjonilt Eesti ja Läti piiril – 4,3 miljonit eurot. Saadud ülekoormuse tulu avaldab järgmisel tariifiperioodil võrgutasudele vähendavat mõju. Samas tulu elektri ülekandest langes 1,9 miljonit eurot peamiselt seoses soojema talvega, sealjuures tariifid olid täpselt samad, mis aasta tagasigi. Tulud bilansiteenuste müügist vähenesid 1,8 miljonit eurot. Ärikulud jäid praktiliselt eelmise aasta tasemele, kasvades 0,2 miljonit eurot. Raamatupidamislikud finantskulud suurenesid 0,9 miljonit eurot seoses suurte investeerimisobjektide valmimise tagajärjel esinevate kapitaliseeritud intressikulude vähenemisega.

Rahavoog äritegevusest oli 26,8 miljonit eurot, millele lisandus 20 miljonit eurot Euroopa Liidu abi EstLink 2 ehituseks. Investeeringuid rahastas Elering kvartali jooksul täpselt nimetatud summade ulatuses. Laenude osas kvartali jooksul muutusi ei toimunud.

Eleringi varade maht ulatus märtsi lõpus 720 miljoni euroni, millest põhivarad moodustasid 678,7 miljonit eurot. Ettevõtte omakapital kasvas kasumi toel 294,8 miljoni euroni.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Eleringi I kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.