Dashboard!

Eleringi esimese kvartali majandustulemused

28.04.2017 09:39

Eleringi tulud olid 2017. aasta esimeses kvartalis 43,2 miljonit eurot, ärikasum 18,8 miljonit eurot ja puhaskasum 16,0 miljonit eurot.

Tulud vähenesid võrreldes 2016. aasta esimese kvartaliga 2,3 miljoni euro võrra. Languse põhjusteks olid transiiditulude kahanemine seoses Eestit läbiva elektri ning gaasi transiidivoogude vähenemisega (-2,1 miljonit eurot) ja väiksem elektri- ja gaasi ülekanne (-0,7 miljonit eurot) tulenevalt soojemast talvest. Samas suurenesid bilansiteenuse tulud 0,6 miljoni euro võrra.  Ärikulud langesid 0,4 miljoni euro võrra peamiselt seoses kulumi langusega ning finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra. Kokkuvõttes vähenes puhaskasum 1,8 miljonit eurot.

Rahavoog äritegevusest tõi sisse 30,4 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 6,1 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 0,9 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli miinus 5,2 miljonit eurot. Finantseerimisega seotud rahavoog oli miinus 1,7 miljonit eurot, mis seisnes amortiseeruva laenu tagasimakses.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 924,3 miljonit eurot ning omakapital 365,1 miljonit eurot.

Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus. Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks.

Eleringi esimese kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.