Dashboard!

Eleringi esimese kvartali majandustulemused

29.04.2016 08:57

Eleringi tulud olid selle aasta esimeses kvartalis 45,6 miljonit eurot, ärikasum 20,7 miljonit eurot ja puhaskasum 17,8 miljonit eurot.

Tulud suurenesid võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 6,4 miljoni euro võrra. Kasvu põhjusteks olid bilansiteenuse mahtude kasv, suurem elektri ülekanne seoses külmema talvega ning EL-i põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi tulude suurenemine. Ärikulud kasvasid 3,5 miljoni euro võrra peamiselt seoses suurema koguse ostetud bilansienergiaga, aga ka elektri ülekande kasvust tingitud võrgukadude suurenemisega. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele ning puhaskasum suurenes 2,8 miljonit eurot.

Rahavoona äritegevusest laekus 29,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 4,2 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituludena laekus 3,0 miljonit eurot. Seega oli neto rahavoog investeerimisest  kokku miinus 1,2 miljonit eurot. Finantseerimisega seotud rahavooge esimeses kvartalis ei olnud.

Eleringi varade kogumaht oli kvartali lõpu seisuga 884,0 miljonit eurot ning omakapital 347,2 miljonit eurot.

Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus. Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks.

Eleringi esimese kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin