Dashboard!

Eleringi avariireservelektrijaamadest sattus keskkonda reostunud vett

11.08.2014 10:30

Kiisal asuvate Eleringi avariireservelektrijaamade õlipüüdmisseadmest sattus eelmisel nädalal keskkonda reostunud vett, mis võib sisaldada kütuse, õli, jahutusvedeliku ja tulekustutusvahu jääke.

Elering avastas reostuse laupäeval õhtul. Olukorda kontrollis keskkonnainspektsioon ning päästeamet paigaldas ojale, millesse reostus sattus, õlipüüdmispoomid, et vältida reostuse levikut.

Elering käivitas koheselt tegevuse reostuse likvideerimiseks. Elering algatas sisemise juurdluse, et välja selgitada õnnetuse üksikasjad ja võtta tarvitusele meetmed taoliste juhtumite vältimiseks tulevikus.