Dashboard!

Eleringi asub juhtima Taavi Veskimägi

01.12.2009 06:59

Täna, 1. detsembril 2009 asub Eleringi OÜ juhatuse esimehena ametisse Taavi Veskimägi (35). Eleringi juhatuses jätkavad senised juhatuse liikmed Kalle Kilk ja Peep Soone.

Taavi Veskimägi sõnul soovib ta Eleringist kujundada toimiva elektrituru nurgakivi Eestis. „Eleringi ülesanne on tagada elektrisüsteemi tehniline toimimine, varustuskindlus tarbijatele ja parimad ühetaolised tingimused kõigile turuosalistele. Lähiaastatel on Eleringi jaoks suurimad väljakutsed EstLink 2 merekaabli rajamine, reservvõimsuste välja arendamine ja eelduste loomine avaneva elektrituru kujunemiseks tugeva konkurentsiga turuks. Teen omaltpoolt kõik, et soodustada võimalikult paljude erinevaid energiaallikaid kasutavate tootjate tekkimist koos elektrivõrgu tugeva integreerimisega teiste riikide elektrivõrkudega. Olen turu ja ühenduste usku tagamaks elektri varustuskindlus Eestis majandusarengut toetava hinnaga,“ ütles Taavi Veskimägi. Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad. Vabariigi Valitsus eraldas 12.11.2009 Elering OÜ Eesti Energia ASi omandist, et tagada põhivõrguettevõtja täielik sõltumatus elektrienergia tootmis- ja müügitegevusest.