Dashboard!

Elering viis lõpule gaasi põhivõrgu enamusosaluse omandamise tehingu

02.01.2015 12:46

Elering viis lõpule gaasi põhivõrku kontrolliva AS-i Võrguteenus Valdus enamusaktsiate omandamise tehingu.

Alates 1. jaanuarist 2015 hakkas kehtima uus Võrguteenus Valduse põhikiri, mis võimaldab maagaasiseaduse nõuetele vastaval enamusaktsionäril saavutada juhtimiskontrolli ettevõtte tegevuse üle. Arvestades uue põhikirja jõustumist ja 10. novembril 2014 sõlmitud aktsiate ostulepingus sätestatud eeltingimuste täitmist, viisid Elering AS ja Fortum Heat and Gas OY täna lõpule 51,38 protsendi AS-i Võrguteenus Valdus aktsiate ostu-müügi tehingu. Teistel maagaasiseaduse nõudeid täita suutvatel Võrguteenus Valduse A-aktsionäridel on võimalus rakendada Fortumile kuulunud aktsiatele ostueesõigust kuni 14. jaanuarini 2015.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Eleringi lõppeesmärk saada Võrguteenus Valduse ja selle kaudu gaasi põhivõrgu 100-protsendiliseks omanikuks. Elering on teinud Võrguteenus Valduse teistele suurematele aktsionäridele ettepaneku neile kuuluvate aktsiate omandamiseks sama hinnamudeli alusel, kui toimus äsja tehing Fortumiga.

14. jaanuaril toimub Võrguteenuse Valduse aktsionäride erakorraline üldkoosolek, mis valib ettevõttele uue nõukogu. Uue nõukogu valimisega 14. jaanuarist saavutab Elering juhtimiskontrolli gaasi põhivõrgu üle. Elering omanikuna soovib esitada esimesel võimalusel Konkurentsiametile taotluse AS-ile EG Võrguteenus esialgse tegevusloa väljastamiseks gaasi ülekandeteenuse osutamiseks.

Elering maksis Fortum Heat and Gas OY-le 51,38 protsendi Võrguteenus Valduse aktsiate eest 27,5 miljonit eurot. Tehingu lõpliku jõustumise eel sai Elering konkurentsiametilt aktsiate omandamiseks koondumise loa ning siseministeerium kinnitas Eleringi vastavust maagaasiseaduses gaasi põhivõrgu omanikule seatud tingimustele.

Võrguteenus Valduse tütarfirma AS-i EG Võrguteenus hallatava gaasi põhivõrgu kogupikkus on ligi 900 kilomeetrit. Gaasi ülekandeteenuse maht oli 2014. aastal hinnanguliselt 530 miljonit kuupmeetrit. EG Võrguteenus annab tööd 80 inimesele.