Dashboard!

Elering vaidlustab konkurentsiameti otsuse

11.11.2015 11:07

Elering AS ei nõustu konkurentsiameti otsusega väidetava siseteabe kasutamise alase rikkumise kohta ja kavatseb selle halduskohtus vaidlustada.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on konkurentsiameti käsitlus ebapädev, Elering ei nõustu sellega ja kaebab ameti otsuse kohtusse edasi. „Elering on lähtunud kõigi nende aastate jooksul elektrituru info avalikustamisel samadest reeglitest kui teised Nord Pool Spot elektribörsiga hõlmatud riikide süsteemihaldurid.  Katkestuse info avalikustamine toimub siis, kui katkestuse on heaks kiitnud vastava süsteemihalduri elektrisüsteemi juhtimiskeskus. Nii toimiti Eleringis ka sellel korral, info avalikustas Eleringi juhtimiskeskus tunni jooksul peale otsuse tegemist katkestuse kohta,“ sõnas Veskimägi.

Konkurentsiameti seisukohast lähtuv turuteadete edastamine tekitaks tulevikus segadust. „Näiteks tähendaks see, et Estlink’ide turuteadete avalikustamine hakkab tulevikus Eleringi ja Fingrid puhul olema erinevatest põhimõtetest lähtuv ja see tekitab turul hulga segadust,“ märkis Veskimägi.

Konkurentsiamet on ise samas asjas teinud 2014. aasta augustis otsuse menetluse algatamata jätmiseks, olles tuvastanud, et Eleringi teos puuduvad väärteo tunnused. Amet on selle aasta 4. novembril langetatud otsuses viidanud „uute asjaolude ilmnemisele“, kuid selliseid uusi asjaolusid ei ole amet nimetanud ja Elering ei suuda neid ka tuvastada.

Elering ei nõustu käsitlusega, et ettevõte ei avaldanud siseteavet õigeaegselt. Konkurentsiameti viidatud Eleringi juhatuse koosolekul polnud juhatuse käsutuses REMIT reeglites kirjeldatud täpset siseteavet. Elektrisüsteemi juhtimiskeskus avaldas EstLink 2 katkestust puudutava teate kohe, kui oli kokku kogutud kogu vajalik info. Ka konkurentsiamet ise on tunnistanud, et avaldamiseks kohustuslik siseteave võib pärineda mitmest allikast, nagu see oli antud juhtumi puhul.