Dashboard!

Elering ühendab tütarfirmad, muutudes ühtseks elektri ja gaasi ühendsüsteemihalduriks

16.12.2015 10:09

Elering AS sõlmis teisipäeval, 15. detsembril 2015 ühinemislepingu oma tütarfirmaga AS Võrguteenus Valdus ning sellele kuuluva Elering Gaas AS-iga. Ühinemine jõustub pärast ühinevate ettevõtete üldkoosolekute otsuseid ning vastavate kannete tegemist äriregistris.

Ühinemislepingu sõlmimisele eelnes 0,86 protsendi Võrguteenus Valduse aktsiate ülevõtmine Eleringi poolt 11. detsembril, mille tulemusel kuuluvad kõik Võrguteenus Valduse aktsiad Eleringile.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul koondub elektri ja gaasi ülekandevõrkude igapäevane juhtimine ja majandustegevus Eleringi juba 1. jaanuarist. Samast kuupäevast võtab Elering üle kõik Elering Gaasi töötajad, kes jätkavad gaasi ülekandevõrgu haldamist.

Elektri ja gaasi ühendsüsteemihalduri loomise ettevalmistuste raames koostas Elering uue strateegia, mis seab raamid mõlema valdkonna arendamiseks. Strateegias on muu hulgas fikseeritud kuus Eleringi olulist tegevussuunda ja eesmärki: initsiatiiv regiooni energiamajanduses, regionaalse elektri- ja gaasituru jätkuv areng, regiooni efektiivseim võrk, tugevad finantstulemused, klientide ja ühiskonna kõrge hinnang ning atraktiivsus tööandjana.

Eleringi strateegiaga on võimalik lähemalt tutvuda siin.