Dashboard!

Elering toetab Soome süsteemioperaatori seisukohti Balti elektrituru loomise osas

24.08.2009 02:58

Fingrid OYj peab Balti elektrituru arengutes oluliseks ehitada järgmine ühendus Eesti ja Soome vahel ainult siis, kui mõlemal pool Soome lahte on EL reeglite kohaselt tõhusalt toimivad elektriturud. Eesti süsteemioperaator Elering OÜ toetab Fingridi hinnangut Balti elektrituru arenguvajadustele.

Balti elektrituru esimese etapi elluviimiseks on vajalik, et Eesti ja Soome vahelise elektrikaabli, Estlink 1, omanikud annaksid osa kaabli võimsusest elektrituru käsutusse ning Eesti kõrvaldaks oma seadusandlusest elektrituru tekkimist takistavad asjaolud. Seejärel saaks Põhjamaade elektribörs NordPool Spot laieneda esialgu Eestisse ja seejärel Baltikumi. Fingrid leidis, et Eesti on näidanud selget soovi kõrvaldada puudused seadusandluses, kuid kõik Estlink 1 omanikud pole veel näidanud üles tahet loovutada osa kaabli võimsusest elektrituru kasuks. Elering toetab täielikult Fingridi hinnanguid hetkeolukorrale. „Estlink 1 eestipoolne omanik Eesti Energia AS on selgelt avaldanud soovi loovutada osa neile kuuluvast võimsusest elektrituru kasuks, kuid kahjuks meie lõunanaaber takistab taolist arengut. Kui selle tulemusena lükkuks edasi Estlink 2 ehitus, siis kaotaksid sellest kõik Baltimaad nii elektri varustuskindluse kui ka tulevase elektrihinna osas,“ märkis Elering OÜ juhatuse esimees Lembit Vali. Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.