Dashboard!

Elering teatab oksjonile minevad võimsused

17.05.2010 12:32

Järgmisel teisipäeval, 18. mail toimub esimene Eleringi ja Läti süsteemihalduri poolt korraldatav võimsusoksjon Eesti ja Läti vahelisel piiril. Oksjonile antakse võimsusi Eesti - Läti suunal 60MW ning Läti - Eesti suunal 70 MW.

Kokku on elektrikaubandusele antav ülekandevõimsus Eestist Lätti 300 MW ja Lätist Eestisse 350 MW. Tänaseks on oksjonile registreerinud kaks Eesti ja kaks Läti turuosalist. Võimsusoksjon korraldatakse seoses elektriülekande võimsuse puuudujäägiga mai lõpus. Võimsuste puudujääk tekib Eesti ja Läti (+Venemaa) vahelisel ristlõikel seoses 24. maist – 3. juunini planeeritavate remonttöödega Venemaa ja Läti vahelisel 330 kV ülekandeliinil. Selleks, et ülekandeliinide hooldustööde perioodil tagada kõikidele turuosalistele võrdsed võimalused ülekandevõimsuse ostuks, on Eesti ja Läti süsteemihaldurite vahel eelnevalt kokkulepitud ülekandevõimsuse jaotamise reeglid ning võimsusoksjoni korraldamine. Kogu vastava suuna ülekandevõimsusest  antakse võimsusoksjonile 20% ja ülejäänud jaotatakse Nord Pool Spoti poolt NPS Estlink hinnapiirkonnas kauplejate vahel. Võrkudevahelise võimsuse ülekoormuse juhtimise vajadust Eesti ja Läti vahel ei ole siiani kasutatud, kuna ülekandevõimsusi on olnud piisavalt. Kogu informatsioon oksjonite toimumise ajakava, seal osalemise reeglite, oksjonile antavate ülekandevõimsuste ja muu asjassepuutuva kohta on kättesaadav Eleringi veebilehelt: http://www.elering.ee/index.php?id=607, http://www.elering.ee/index.php?id=608.