Dashboard!

Elering taotleb andmelao hankelepingu sõlmimise õigust halduskohtult

22.03.2012 16:58

Tänase, 22. märtsi riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuse kohaselt on Elering täitnud avatud elektrituru mõõteandmete infosüsteemi hanke menetlemisel kõiki seadusest ja hankedokumentidest tulenevaid nõudeid, kuid komisjoni hinnangul ei olnud edukaks tunnistatud pakkujal õigus läbirääkimiste tulemusena muuta pakkumuse hinda, kuigi muutusid teised pakkumuses toodud tingimused. Seetõttu ei ole komisjoni hinnangul Eleringil õigus sõlmida lepingut pakkujaga Tieto Estonia ja Tieto Latvia.

Elering pöördub hankelepingu sõlmimise õiguse saamiseks halduskohtusse, kuna sisulisi argumente ning rikkumisi hankeprotseduuris ei tuvastatud. Hanke menetlemisel ja võitja välja kuulutamisel järgiti rangelt kõiki seadusest ning hankekutses ja –dokumentides toodud tingimusi. Riigihange viidi läbi väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusena ning võitjaga peeti läbirääkimisi lisafunktsionaalsuste üle, mille tulemusel muutus ka Tieto Estonia ja Tieto Latvia pakkumuse hind.

Elering esitab kohtule täiendavad argumendid ja selgitused vaidlustuskomisjoni poolt välja toodud aspektide kohta ning taotleb lepingu sõlmimise õigust.

Elering tunnistas avatud elektrituru mõõteandmete infosüsteemi riigihanke parimaks pakkujaks Tieto Estonia ja Tieto Latvia ühishanke, mille vaidlustas Proekspert AS. Riigihangete vaidlustuskomisjon menetles kaebust ja otsustas 15. märtsil Eleringile anda tingimusliku loa hankelepingu sõlmimiseks, mis tänase otsusega kaotab kehtivuse.

Hanke raames kavandas Elering tellida täieliku tark- ja riistvara lahenduse andmelao väljaarendamiseks. Riigihange viidi läbi väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusena, millele kvalifitseerus neli ettevõtet. Edukaks tunnistatud ühispakkujate Tieto Estonia AS ja Tieto Latvia SIA poolt esitatud pakkumuse hinnaks on 4,9 miljonit eurot, mis sisaldab ka litsentside tasusid ning kolmeaastast hoolduslepingut.

Andmeladu on Eleringi eestvedamisel elektrituru avanemiseks arendatav infosüsteem, kuhu koondatakse elektritarbijate ja võrguettevõtjate elektri mõõteandmed, mille kaudu hakkavad müüjad saama andmeid mõõdetud elektrikoguste kohta tarbijate kaupa. Andmeladu haldab samuti turuosaliste õiguseid andmetele ligipääsuks ning salvestab elektrilepingutega seotud andmed. Andmeladu hakkavad andmevahetuseks kasutama võrguettevõtjad ja elektrimüüjad.

Elering kutsub tänase vaidlustuskomisjoni otsuse valguses kokku andmelao väljatöötamiseks loodud juhtrühma, kuhu kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, konkurentsiameti, andmekaitse inspektsiooni, Eleringi, Eesti Energia, VKG Elektrivõrkude, Imatra Elektri, Nordic Power Managemendi, Baltic Energy Services ja Latvenergo Kaubanduse esindajad. Koostöös juhtrühmaga arutatakse edasisi lahendusi projektiga kiireks edasiliikumiseks.