Dashboard!

Elering sõlmis lepingu 51,38 protsendi Võrguteenus Valdus aktsiate ostmiseks

10.11.2014 14:58

Elering AS sõlmis esmaspäeval Fortum Heat and Gas OY-ga kokkuleppe 51,38 protsendi AS-i Võrguteenus Valdus aktsiate omandamiseks, mis tagavad 1. jaanuarist 2015 juhtimiskontrolli maagaasi süsteemihalduri üle. Tehingu maksumus on 27,5 miljonit eurot.

Võrguteenus Valdus on 2014. aasta alguses loodud valdusettevõte, mille ainsaks tegevuseks on gaasi põhivõrguettevõtjast süsteemihalduri AS-i EG Võrguteenus 100 protsendi aktsiate omamine.

Tehingu jõustumiseks 2015 aasta algusest tuleb täita mitmed eeltingimused. Vaja on saada Konkurentsiameti luba koondumiseks, kuna Elering omandab ettevõtte üle kontrolli. Siseministeeriumilt on vaja kinnitust, et Elering vastab maagaasiseaduses gaasi põhivõrgu omanikule seatud sisejulgeoleku vastavuse tingimustele. Samuti on vaja saada kinnitus teistelt Võrguteenus Valduse aktsionäridelt, et nad ei kasuta ostueesõigust Fortumi osaluse omandamiseks. Tehingu osapoolte eesmärk on eeltingimused täita selle aasta lõpuks, et osalus kantaks Eleringile üle 2015. aasta algusest.

Tehing ei mõjuta gaasi ülekandeteenuse tariifi.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Eleringi strateegiline eesmärk saada elektri ja gaasi ühendsüsteemihalduriks. „Elektri ja gaasi ülekandeteenuse korraldamise ühendamine loob sünergiat ning selle kaudu lisaväärtust nii klientidele kui omanikule. Unustada ei saa loomulikult ka paremat varustuskindlust Eesti energiatarbijatele ja seda just kriitilistes olukordades“ märkis Veskimägi.

EG Võrguteenuse gaasi põhivõrgu tegevusvaldkonna tulud ulatusid möödunud aastal 9,1 miljoni euroni ning EBITDA oli 5,7 miljonit eurot. Ettevõtte varade maht oli aastavahetusel 55,7 miljonit ja omakapital 55,2 miljonit eurot. EG Võrguteenuse hallatava gaasi põhivõrgu kogupikkus on ligikaudu 900 km.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.