Dashboard!

Elering: põhivõrgu omanikuvahetus ei tõsta gaasi hinda

09.09.2013 09:57

Elering lükkab ümber Eesti Gaasi väite, nagu tooks gaasi põhivõrgu võimalik ost Eleringi poolt automaatselt kaasa gaasi ülekandeteenuse kallinemise.

Eleringi maagaasi ärisuuna juhi Janek Parkmani sõnul puudub gaasi võrguteenuse hinnal otsene seos võrgu omandi küsimusega. "Võrguteenuse hind sõltub võrgu arendamisele ning haldamisele tehtavatest kulutustest. Riigile kuuluva äriühinguna on nii võõr- kui omakapitali eeldatav hind Eleringi jaoks eraomanikuga võrreldes madalam ning see võimaldab võrku väiksemate kuludega hallata. Gaasi hinda saaksime mõjutada turu arendamise kaudu," lausus Parkman.

Euroopa Komisjon avaldas tänavu juulis mahuka uuringu energiaturgude liberaliseerimise tulemusena EL liikmesriikidele tekkivast kasust (uuring on leitav siit: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/20130902_energy_integration_benefits.pdf). Toetudes EL riikide kogemusele, leitakse uuringu ühe põhijäreldusena, et konkurentsile suletud gaasiturgude avamine alandab olulisel määral maagaasi hinda. Uuringu kohaselt suutnuks Euroopa Liidu liikmesriigid juhul, kui kõigi riikide gaasiturud oleksid olnud maksimaalselt avatud, säästa 2012. aastal ühtekokku 27 miljardit eurot ehk ligikaudu 50 eurot iga EL liikmesriigi elaniku kohta. Avatud gaasituru põhimõtete juurutamine Eestis tähendanuks selle uuringu põhjal 2012. aastal gaasihinna 26 protsendilist langust.

"Seetõttu toetab Elering maagaasituru konkurentsile avamist, kuna see toob otsest ja käegakatsutavat kasu kõigile Eesti gaasitarbijatele. Ometi me tõdeme, et Eestis gaasi hind hoopis aasta-aastalt tõuseb. Selles valguses on Eesti Gaasi väide, nagu tooks gaasi põhivõrgust loobumine Eestile taas kaasa hinnatõusu, äärmiselt küüniline. Elering soovitab põhivõrgu eraldamise võimalikult kiiresti läbi viia, et astuda sammuke avatud gaasiturule lähemale ning seeläbi sundida Eesti Gaasi mõtlema pisut ka Eesti tarbijate ning vähem enda rahakoti täitmise peale,” lisas Parkman.