Dashboard!

Elering plaanib omandada osaluse Nord Pool Spotis

03.04.2012 11:40

Elering koos Läti ja Leedu põhivõrguettevõtjatega Augstsprieguma Tīkls (AST) ja Litgrid on allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi osaluse omandamiseks Euroopa suurimas elektribörsis Nord Pool Spot (NPS). Osaluse omandamine NPS elektribörsis on järgmine samm ühtse Põhja-Balti elektrituru lõplikul väljaarendamisel.

NPS-i praeguste omanike Energinet.dk, Fingrid, Statnett ja Svenska Kraftnät hinnangul on Balti riikide süsteemihaldurite omanikeringi kaasamine oluline ja loomulik samm ühtse elektrituru loomisel lähtuvalt Balti energiaturgude ühendamise plaanist (Baltic Energy Market Interconnection Plan - BEMIP).

Baltimaade põhivõrguettevõtjate jaoks tähendab kaasamine NPS-i omanikeringi strateegilist investeeringut. See tagab osalemise otsustusprotsessis, kus käsitletakse Balti riikide elektriturgude arengut mõjutavaid küsimusi. Samuti annab see Baltikumi süsteemihalduritele võimaluse osaleda NPS-i regionaalsetes ja üle-Euroopalistes initsiatiivides elektrituru arendamisel.

Toimiv ühine elektriturg Balti regioonis on BEMIP-i üks tähtsamaid prioriteete. Eestis toimib juba praegu NPS-i hinnapiirkond koos päev-ette elektrituruga Elspot ja päevasisese elektrituruga Elbas. Pärast uue elektriseaduse vastuvõtmist jaanuaris Leedus on ka seal olemas õiguslik raamistik NPS-i hinnapiirkonna avamiseks. Samuti on Litgrid ja NPS allkirjastanud koostöölepingu elektribörsi tegevuse alustamiseks Leedus. Sealne hinnapiirkond on kavas avada 18. juunil 2012. Lätis plaanitakse AST-i kui sõltumatu süsteemioperaatori (Independent System Operator – ISO) sertifitseerimisprotsess lõpule viia käesoleval aastal. Algatatud on koostööprojekt NPS-iga Läti hinnapiirkonna avamiseks.

„Kolme Balti riigi süsteemihalduri poolt osaluse omandamine NPS-is on oluliseks sammuks ühtse Põhja-Balti elektrituru reaalsuseks saamisel. Elering on töötanud juba aastaid loomaks Balti riikides elektrituru toimimiseks analoogseid arusaadavaid ja transparentseid reegleid nagu Põhjamaades. Loodame, et peatselt on NPS hinnapiirkonnad avatud kõigis Balti riikides. NPS osaluse omandamise kaudu oleme kaasatud uues võtmes üle-Euroopalise ühtse elektrituru loomisesse,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Nord Pool Spot on suurim elektrituru operaator maailmas, pakkudes päev-ette ja päevasiseste oksjonite kaudu elektrikauplemise keskkonda ligikaudu 340 ettevõttele 20 riigist. Ettevõtte kontorid asuvad Oslos, Helsingis, Stokholmis, Kopenhaagenis, Tallinnas ja Londonis.

Lisainformatsioon:
Elering, Kommunikatsioonispetsialist Kadri Mets, +372 56 470 464
Statnett, Executive Vice President Bente Hagem, +47 913 547 20
Svenska Kraftnät, Head of press and communication, Maria Jäderberg, +46 8 478 80 10
Fingrid, Fingrid/ Executive Vice President Juha Kekkonen, +358 40 560 5274, Development Manager Juha Hiekkala, + 358 40 553 9898
Energinet.dk, Vice President, Electricity Market Søren Dupont Kristensen, +45 76 22 44 34