Dashboard!

Elering peab Eesti Energia nõuet täies ulatuses põhjendamatuks

05.03.2014 08:44

Eesti elektrisüsteemihaldur Elering peab Eesti Energia AS-i meedias avalikustatud nõuet Eleringi vastu täies ulatuses põhjendamatuks.

Esimese kirja omapoolse nõudega saatis Eesti Energia Eleringile möödunud aasta augustis ja on seda hiljem veel täiendanud. Viimane kiri laekus Eesti Energialt 14. veebruaril, kus Eesti Energia oli nõude suuruseks arvutanud ligi 9,2 miljonit eurot. Elering on esitatud nõuet koos lisadega analüüsinud ning ei nõustu esitatud väidetega.

Elering on tegutsenud vastavalt EL-i regulatsioonile 714/2009 ja kõik ülekandevõimsuste jagamise põhimõtted on saanud enne nende rakendamist konkurentsiameti heakskiidu.

Eesti Energia on nõude aluseks oleva ülekandevõimsuse „õige“ hinna arvutamisel võtnud aluseks 2012. aasta sama perioodi võimsusoksjoni hinda. Turumajanduse reeglid ei anna selliseks lähenemiseks mingit alust. Nõudlus ja pakkumine põhinevad hetkel turul toimuvatel sündmustel ja teguritel. Konkurentsi olukorras hinnastavad kõik oksjonitüübid ülekandevõimsust ühte moodi.

2014. aasta jaanuarist rakendatud limiteeritud PTR-ide aastaoksjon ja jaanuari/veebruari oksjonid on näidanud, et konkurents toimib ja 2012. aasta võimsuse hindadel ei ole tänaste hindadega mingit seost.

Eleringile on vastuvõetamatu Eesti Energia soov, et Lätis ja Leedus elektri müügiga kaasneva hinnariski maksaks kõrgema ülekandeteenuse hinna kaudu kinni Eesti elektritarbija. Elering on ülekandevõimsusi õigesti hinnastades teeninud märgatavat tulu, mis võimaldas langetada 2014. aasta ülekandeteenuse keskmist tariifi 7,8 protsenti.