Dashboard!

Elering ootab kandidaate energeetikaalasele stipendiumikonkursile

17.01.2014 15:58

Elering korraldab juba kolmandat aastat koostöölepingu raames Tallinna Tehnikaülikooliga stipendiumikonkursi, mis on suunatud energeetikavaldkonna magistrantidele ja doktorantidele, toetamaks nende erialaseid uurimustöid.

Stipendiumid on osaks Eleringi ühiskondliku vastutuse programmist, mille kaudu toetatakse ja edendatakse energeetikaalast haridust ja teadusprojekte ning panustatakse ühiskondliku teadlikkuse tõusu energeetika teemadel. Üliõpilastele annab stipendiumiprogramm võimaluse tegeleda oma uurimustes Eesti elektrisüsteemi võtmeküsimustega.

Sel aastal on konkursi žürii poolt eelistatud uurimusteemadeks elektrituru mudeli Balmorel kasutamisvõimalused lühemate ajaperioodide analüüsimisel; kaabelvõrkude elektromagneetiliste siirdeprotsesside modelleerimine ja analüüs; FACTS seadmete kasutamisvõimalused Eesti elektrisüsteemis ning võimalused õhuliinide termilise läbilaskevõime maksimaalseks ärakasutamiseks.

Stipendiumide suuruseks on 1200 eurot kuus magistrantidele ja 1500 eurot doktorantidele. Stipendium makstakse välja igakuiselt kuni 10 kuu jooksul. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2014 ning veebruari keskel kuulutab Elering välja kuni kaks stipendiumi laureaati.

Lisainfot energeetikastipendiumi taotlemise kohta leiab Eleringi kodulehelt aadressil elering.ee/stipendium/.