Dashboard!

Elering maksab ka tänavu talumistasuna välja maamaksu

13.06.2016 16:24

Elektri ja gaasi süsteemihaldur Elering maksab ka sellel aastal talumistasuna elektri- ja gaasitaristu kaitsevööndiga hõlmatud kinnistuosa maamaksu.

Jooksva aasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes oli kinnistu omanik 1. märtsi seisuga, juhul kui ta esitab talumistasu taotluse seaduses ettenähtud tähtajaks ehk 1. juuliks. Neilt talumiskohustusega kinnistute omanikelt, kes pole talumistasu varem taotlenud, aga soovivad 2016. aasta eest tasu saada, ootab Elering taotlusi seega 1. juuliks. Maaomanikud, kes on taotluse talumistasu saamiseks esitanud mõnel varasemal aastal, ei pea taotlust uuesti esitama.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Elering loodab juba lähiajal suurema õigusselguse tekkimist talumistasu osas ja justiitsministeeriumi algatatud talumistasu ühtse regulatsiooni väljatöötamise kiiret realiseerumist.

Täpsem info talumistasu kohta on leitav Eleringi kodulehelt, kust leiab ka taotluse vormi. Taotlus tuleb saata elektronposti aadressile ene.antik@elering.ee või info@elering.ee või ka kirja teel aadressile Elering AS, Laki 24, 12915 Tallinn. Talumistasu maksab Elering välja 1. detsembriks.

Elering haldab enam kui 5500 kilomeetrit kõrgepingeliine ning ligikaudu 900 kilomeetrit gaasitorustikke.