Dashboard!

Elering loob kaasaegse elektrienergia bilansihalduse süsteemi

07.08.2009 12:07

Elering OÜ (endise nimega OÜ Põhivõrk) valis hankekonkursiga välja elektrienergia bilansihaldustarkvara infosüsteemi looja. Hankel osalenud ligi kümne pakkuja seast osutus võitjaks Soome firma Process Vision OY, kellel on pea 16 aastane kogemus taoliste süsteemide ehitamisel ja juurutamisel.

Elering OÜ juhatuse esimees Lembit Vali ütles, et vajaduse bilansihaldustarkvara infosüsteemi järele tingis avanev elektrienergia turg, kus tekib järjest rohkem turuosalisi ja infovahetus muutub mahukamaks. „Eesti elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks on korralik infosüsteem hädavajalik. Uue bilansihalduse süsteemi kasutuselevõtt muudab infovahetuse paindlikumaks ja võimaldab hallata suuremal hulgal infot. Samuti loob see võimaluse minna üle täielikult automatiseeritud infovahetusele tulevikus, kui ka turuosalised hakkavad looma või muutma oma infosüsteeme,“ lisas Vali. Elektrienergia bilanss on tarbimise ja tootmise tasakaal elektrisüsteemis. Tasakaalu hoidmiseks ja süsteemi toimimiskindluse tagamiseks peab elektrit tootma nii palju, kui seda tarbitakse. Bilansihalduse infosüsteem aitab elektrienergia bilansiplaane paremini juhtida ning vajalikke võimsusreserve planeerida, et tagada tarbijatele katkematu elektrienergia kättesaadavus. 2009. aasta alguses välja kuulutatud hankekonkurss oli rahvusvaheline, mistõttu huvi pakkumise esitajate seas oli üllatavalt suur. Pakkumise nõuetena seadis Elering ette, et süsteem peab kasutama ENTSO-E /Euroopa Põhivõrguettevõtjate Ühenduse) poolt kirjeldatud ühtlustatud protsessi ja andmevahetuse mudelit ning formaati. Samuti oli kvalifitseerimise tingimusena toodud nõue, et pakutaval firmal peab olema varasem kogemus taolise süsteemi juurutamisel mõnes Euroopa põhivõrguettevõttes. Lisaks soodsale hinnale rääkis Process Vision OY pakkumise kasuks Lembit Vali sõnul asjaolu, et nende poolt loodud infosüsteemi ühte osa kasutatakse täna ka meie põhjanaabrite, Soome põhivõrgus. Samuti töötatakse nende infosüsteemiga veel Rootsi, Šveitsi ja Austria põhivõrkudes. Eleringi uus bilansihalduse infosüsteem peab tööle hakkama 2010. aasta esimesel poolel. Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.