Dashboard!

Elering laseb 2,3 miljoni euroga uuendada alajaama Lasnamäel

17.02.2016 08:51

Elering sõlmis esmaspäeval ABB AS-iga lepingu 110-kilovoldise Ida kõrgepingealajaama renoveerimiseks Tallinnas Lasnamäel, tööd maksavad käibemaksu arvestamata 2,3 miljonit eurot.

Ida alajaam on oluline Lasnamäe varustuskindluse tagaja, panustades ühtlasi Iru ja Tallinna südalinna piirkonna elektrivarustusse. Alajaamast väljuvad liinid Lasnamäe, Iru ja Tallinna südalinnas paiknevasse Ranna alajaama.

Ida alajaama uuendustööde käigus ehitatakse uus jaotla ja juhtimishoone. Kui tavapäraselt töötab kõrgepingealajaama jaotla välitingimustes, siis Ida alajaama puhul paigaldatakse välisjaotla seadmed hoonesse, et minimeerida alajaamast tulenevad visuaalsed mõjud ümbritsevale keskkonnale. 

Ida alajaama renoveerimise vajadus tuleneb asjaolust, et mitmed selle olulised seadmed on praegu mitterahuldavas tehnilises seisukorras või vähetöökindlad. Alajaama renoveerimise järel paraneb ka tööohutuse ja keskkonnahoiu olukord.

Ida alajaama uuendamise tööd lõpevad kava kohaselt 2017. aasta lõpus.