Dashboard!

Elering lähtub Balticconnectori trassivalikul ekspertide soovitusest

14.08.2015 12:39

Elering lähtub Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector trassivalikul ekspertide soovitusest.

Nii keskkonnakaitselisest kui majanduslikust vaatenurgast on senised uuringud eelistanud gaasitoru merremineku kohana Kersalu küla piirkonda Paldiski linna lähistel. Alternatiivne merremineku koht Pakri poolsaare kirdeosas Pakrineemel on kaalumisel olnud seoses võimaliku LNG terminali rajamisega sellesse asukohta.

„Uute asjaolude ilmnemisel on Elering valmis tellima ekspertidelt täiendava analüüsi, et võimalikke alternatiive kõikide oluliste aspektide põhjal uuesti võrrelda,“ ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster. „Elering ei pea hetkel veel alternatiivide vahel lõplikku valikut tegema, saame selle küsimuse juurde uuesti tagasi pöörduda.“

Samuti pole kindel, et Balticconnectori projekti realiseerimiseks on vaja Kersalu küla elanike kriitikat pälvinud gaasi kompressorjaam rajada just Paldiski piirkonda. Sellele küsimusele annab vastuse plaanitavate tehniliste süsteemide modelleerimine.

Elering on saatnud Eesti ja Soome energiavaldkonna regulaatoritele Balticconnectori rajamise investeerimistaotluse. Kui see saab positiivse vastuse, on võimalik asuda taotlema ehituse kaasrahastamist Euroopa Liidult.

Ettevalmistuste plaanipärasel kulgemisel valmib ligikaudu 150 kilomeetri pikkune Balticconnector 2019. aastal.