Dashboard!

Elering laenab Põhjamaade Investeerimispangalt 15 miljonit eurot

26.04.2012 11:32

Elering ja Põhjamaade Investeerimispank (NIB) kirjutasid täna, 26. aprillil alla 15 miljoni euro suurusele laenulepingule, mille eesmärgiks on rahastada uue Tartut, Viljandit ja Sindit läbiva 330 kV elektri ülekandeliini ehitamist kogumaksumusega 34 miljonit eurot.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul on NIB laen oluliselt pikema tähtajaga võrreldes kommertspankade poolt tavapäraselt pakutavate võimalustega ning antud juhul toimub tagasimaksmine aastatel 2017 kuni 2032. „See on eriti soodne Eleringile, kuna kõige intensiivsema investeeringute perioodil aastatel 2012-2014, mil investeeritakse elektrivõrku kokku 378 miljonit eurot, ei kulu raha tagasimaksmisele. Lisaks sellele fikseeritakse intress vahetult enne laenu väljavõtmist,“ lisas Soone.

Kokku investeerib Elering Eesti elektrivarustuskindluse tagamiseks järgmisel viiel aastal ligi 450 miljonit eurot. Lisaks prioriteetsetele suurinvesteeringutele EstLink 2 ning avariielektrijaama ehitamine on ettevõtte lähiaastate fookuses kahe riigisisese – Tartu-Viljandi-Sindi ning Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini rajamine, mis tagab tarbijatele tugeva Eesti sisese põhivõrgu.

Uus Tartu-Viljandi-Sindi ülekandeliin suurendab Eestis ida-lääne suunalist elektrivõrgu läbilaskevõimet, tõstab oluliselt Pärnu piirkonna varustuskindlust ning annab võimaluse kolmanda Eesti – Läti liini ehitamiseks tulevikus. Samuti võimaldab liini valmimine lisaks tarbijate varustuskindluse suurendamisele ka liita elektrisüsteemiga uusi elektrijaamu Lääne-Eesti regioonis. Liini ehitust alustati 2011 ja see valmib 2014.

Antud laen on juba teine NIB-lt saadud finantseering. Aastal 2010 sõlmiti esimene laenuleping mahus 25 miljonit eurot, mille eesmärgiks oli teise Eesti ja Soome vahele rajatava kaabelühenduse EstLink 2 ehituse finantseerimine.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Rohkem infot Tartu-Viljandi-Sindi liini kohta leiab siit.