Dashboard!

Elering kuulutas välja energeetikastipendiumide konkursi

02.02.2012 09:36

Elering kuulutas välja energeetikavaldkonna üliõpilastele suunatud stipendiumikonkursi, mille eesmärgiks on toetada Tallinna Tehnikaülikooli magistrante ja doktorante energeetikaga seotud aktuaalsete teemade uurimisel.

Esmakordselt väljakuulutatud stipendiumiprogramm viiakse ellu Eleringi ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel sõlmitud koostöölepingu alusel ja stipendium antakse välja kuni kahele üliõpilasele uurimistöö tegemiseks. Stipendiumiga toetatakse teemasid, mis puudutavad elektrivõrgu parema planeerimisega seotud uurimusi. Sealhulgas on välja pakutud elektritranspordi poolt võrgule avaldatavate mõjude ning elektri tarbimise juhtimise lahenduste uurimise võimalused.

Stipendium määratakse 10 kuuks ning see makstakse välja igakuiselt 2012. aasta jooksul. Stipendiumi suurus magistrantidele on 1200 eurot kuus ja doktorantidele 1500 eurot kuus.

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2012 ning stipendiumide saajad kuulutatakse välja veebruari keskel.

Rohkem infot energeetikastipendiumi taotlemise kohta leiab Eleringi kodulehelt aadressil elering.ee/stipendium/.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.