Dashboard!

Elering koostöös Läti süsteemihalduriga korraldab võimsusoksjoni

06.05.2010 03:43

Seoses elektriülekande võimsuse puuudujäägiga mai lõpus, korraldab Elering koostöös Läti süsteemihalduriga Augstsprieguma Tikls (AST) esimese Eesti ja Läti vahelise võimsusoksjoni.

Võimsuste puudujääk tekib Eesti ja Läti (+Venemaa) vahelisel ristlõikel seoses 24. maist – 3. juunini planeeritavate remonttöödega Venemaa ja Läti vahelisel 330 kV ülekandeliinil. Selleks, et ülekandeliinide hooldustööde perioodil tagada kõikidele turuosalistele võrdsed võimalused ülekandevõimsuse ostuks, on Eesti ja Läti süsteemihaldurite vahel eelnevalt kokkulepitud ülekandevõimsuse jaotamise reeglid ning oksjoni korraldamine. Esimene oksjon toimub 18. mail ning võimsused pakkumiste tegemiseks antakse teada reedel, 14.mail. Võrkudevahelise võimsuse ülekoormuse juhtimise vajadust Eesti ja Läti vahel ei ole siiani kasutatud, kuna ülekandevõimsusi on olnud piisavalt. Balti riikide süsteemihaldurid alustasid eelmise aasta lõpus läbirääkimisi piiriüleste ülekandevõimsuste jaotamisel ühise turupõhise mehhanismi rakendamise osas. Oldi veendumusel, et ülekoormused tekivad suure tõenäosusega juba sel aastal ning seda eelkõige Eesti ja Läti piiril. Tänaseks on allkirjastatud vastav süsteemihaldurite vaheline Ühiste kavatsuste kokkulepe. Põhipunktidena sätestab kokkulepe, et üks osa (20%) turule antavast võimsusest jaotatakse nädalapõhiselt explicit auction´i metoodikat kasutades. Teine osa (vähemalt 80%) jaotatakse Nord Pool Spot (NPS) Estlink hinnapiirkonnas osalevate turuosaliste vahel. Seda osa võimsusest jaotab NPS oma süsteemis, vastavalt esitatud pakkumiste kogustele ja hinnale. Kogu informatsioon oksjonite toimumise ajakava, seal osalemise reeglite, osalemiseks vajaliku registreerimise ja muu asjassepuutuva kohta on kättesaadav Eleringi veebilehelt: Elering on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad. http://www.elering.ee/index.php?id=607, http://www.elering.ee/index.php?id=608.