Dashboard!

Elering käivitas partneritega koostöös Elektrituru Arendamise Nõukoja

26.02.2010 01:19

Elering käivitas täna koostöös partneritega avatava elektrituru edasist arendustegevust toestava nõukoja. Turuosalisi ja asjatundjaid kaasates on nõukoja eesmärgiks tagada osapoolte informeeritus, langetatavate otsuste kaalutletus, läbipaistvus ja etteennustatavus.

Tegemist on järjekorras teise nõukoja käivitamisega Eleringis, et partnerite abil panustada Eesti elektrimajanduse arengusse. Esimene partnernõukoda, Elektrivõrgu Arendamise Nõukoda toimus sel aastal, 12. veebruaril.

Elektrituru Arendamise Nõukoja töösse on kaasatud elektrimüügiga tegelevate ettevõtete, jaotusvõrkude, tootjate-tarbijate esindajad ning asjatundjad riigiasutustest. Arvestades regionaalse elektrituru ambitsiooni, tuleb kindlasti tulevikus oluliselt enam kaasata partnereid välismaalt. Nõukoja tööd juhivad Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ning elektriturgude arendusjuht Ingrid Arus.

Veskimägi hinnangul tuleb ajal, mil elektrimajanduses on käsil olulised muutused, pöörata erilist tähelepanu osapoolte kaasamisele, tagamaks turuosaliste informeeritus ja otsustusprotsesside läbipaistvus ja luues sellega turuosalistele etteennustatavust otsuste tegemisel.

1. aprillist 35 protsendi ulatuses avatav elektriturg on esimene samm ühtse Põhja-Balti elektrituru suunas. Veskimägi hinnangul tähendab see, et palju tööd on juba tehtud, kuid palju tööd seisab veel ees, kus loodaval nõukojal saab olema oluline roll. "Toimiva konkurentsiga elektriturg ei ole väikeriigi puhul mingi olemuslik ja iseenesest mõistetav nähtus. Otse vastupidi, selle saavutamise nimel tuleb teha topelthulk tööd. Seda saab teha ainult osapoolte koostöös kõiki olemasolevaid ressursse kaasates ning seetõttu on partnersuhete arendamine oluline Eleringile, et ühiselt leitaks arusaam, kuidas turu arendamisega kõige efektiivsemalt edasi minna ja potentsiaalseid probleeme juba eos vältida," ütles Veskimägi.

Elektrituru Arendamise Nõukoda on Eleringi kaasav koostöövorm partnersuhetes, mille eesmärk on kaasata turuosalisi ning eksperte arendama ja toetama avatud elektrituru ja Eleringi arengut. Nõukoja töö eesmärk on vahetada informatsiooni ja töötada välja positsioone, mis võimaldavad osapooltel leida ühiseid arusaamu elektrituru arenguks regionaalsel tasandil ja rahvusvaheliseks koostööks. Nõukoda hakkab elektriturul aktuaalseid küsimusi arutama vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

Elering on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.