Dashboard!

Elering käivitas kliendiportaali elektrivõrguga liitumise hõlbustamiseks

01.06.2016 10:20

Elektri ja gaasi süsteemihaldur Elering käivitas koostöös Eesti suurima jaotusvõrguettevõttega Elektrilevi 1. juunist liitumiste kliendiportaali EGLE, mille eesmärk on hõlbustada suuremate elektritootjate ja -tarbijate liitumist elektri põhi- ja jaotusvõrguga.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Eleringi strateegiline eesmärk muuta elektrivõrguga liitumine suurematele elektritootjatele ja -tarbijatele tõhusamaks, toetamaks selle kaudu Eesti majandusarengut. „Üks samm elektrivõrguga liituda soovivate klientide paremaks teenindamiseks on kliendiportaali käivitamine koos uute põhivõrguga liitumise tingimustega,“ märkis Veskimägi.

Portaalis EGLE saab esitada taotluse võrguga liitumiseks ning korraldada kogu asjaajamise ja infovahetuse võrguettevõttega. Liitujal on igal ajahetkel ülevaade, millises seisus on tema liitumisprojekt ehk millised etapid on läbitud ja millised tegevused ootavad veel ees.

EGLE kaudu saab praegu liituda Elering AS-i hallatava elektri põhivõrguga ning Elektrilevi OÜ hallatava Eesti suurima elektri jaotusvõrguga. 

Elektri põhivõrku liituvad pingeastmetel 110 ja 330 kilovolti suured elektritootjad ning suurimad tööstustarbijad. Elektrilevi jaotusvõrguga saab EGLE abil liita üle 11-kilovatise võimsusega elektritootmisseadmed. Kodukliendid, teised tarbijad ning elektri mikrotootjad peavad elektrivõrguga liitumiseks pöörduma oma jaotusvõrguettevõtte poole.

Ühtlasi on Elering välja töötanud uued põhivõrguga liitumise tingimused. Uuena on liitumistingimustes määratud ära elektrijaamade klassifikatsioon sõltuvalt elektrijaama nimiaktiivvõimsusest ning võrguühenduse pingeastmest. Kehtestatud on regulatsioon päikeseelektrijaamade liitumiseks tulenevalt selle aasta algul toimunud võrgueeskirja muudatusest.

Uued liitumistingimused leevendavad mudelite esitamise kohustust nii põhi- kui jaotusvõrguga liituvatele elektrijaamadele. Alla 5 megavatise nimivõimsusega elektrijaamade rajamisel pole elektrijaama tööd kirjeldavaid mudeleid enam tarvis esitada.

Uuena on liitumistingimustes sätestatud kliendi elektripaigaldise pingestamise, sünkroniseerimise, katsetamise ja nõuetekohasuse kinnitamise reeglistik.

Liitumiste portaal EGLE asub aadressil www.egle.ee. Elering kutsub EGLE-ga liituma ka teisi jaotusvõrguettevõtjad.