Dashboard!

Elering käivitab taas stipendiumikonkursi

23.01.2013 09:11

Elering käivitab taas energeetikavaldkonna üliõpilastele suunatud stipendiumikonkursi, et toetada Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingu raames TTÜ magistrante ja doktorante energeetikaga seotud aktuaalsete teemade uurimisel.

Stipendiumiprogramm on osa Eleringi energeetika kompetentsikeskusest, mille eesmärkideks on energeetikaalase hariduse edendamine, teadus- ja arendusprojektide elluviimine ning üldise teadlikkuse tõstmine ühiskonnas energeetika rollist ja probleemidest. Stipendiumiprogramm annab üliõpilastele võimaluse tegeleda Eesti elektrisüsteemi arendamise jaoks oluliste küsimustega.

Stipendiumi taotlejalt oodatakse varasemat kokkupuudet uuritava teemaga. Teemade valik on Eleringi poolt ette antud ning see lähtub lahendamist vajavatest olulistest küsimustest Eesti elektrisüsteemi juhtimisel. Kandideerima on oodatud TTÜ erinevate teaduskondade magistrandid ja doktorandid.

Stipendiumiteemad 2013. aastaks hõlmavad elektrituruga seotud finantsturgude arendamist, tehniliste nõuete välja töötamist põhivõrgu ülekandeliinidele, õhuliinide termilise läbilaskevõime suurendamist, laijuhtimis- ja mõõtesüsteemide mõju elektrivõrgu talitlusele ja operatiivjuhtimisele ning elektrisüsteemi talitluse juhtimist staatiliste kompenseerimisseadmetega.

Sarnane stipendiumikonkurss toimus esmakordselt eelmisel aastal. Kahe TTÜ doktorandist stipendiaadi uurimisteemadeks olid 2012. aastal elektertranspordi mõjude analüüs võrgu talitlusele ning elektritarbimise juhtimise võimaluste selgitamine. Tulevikus on Eleringil kavas laiendada stipendiumiprogramm ka teiste kõrgkoolide üliõpilastele.

Taotluste esitamise tähtaeg stipendiumi saamiseks on 1. veebruar. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja veebruari jooksul. Detailsem informatsioon stipendiumi taotlemise kohta: elering.ee/stipendium.