Dashboard!

Elering käivitab energeetikastipendiumide konkursi

23.02.2016 09:03

Elering kuulutab välja 2016. aasta energeetikastipendiumide konkursi, kuhu  oodatakse osalema energeetikavaldkonna magistrante ja doktorante, kes viivad läbi lõputöödega seotud erialaseid uurimustöid.

Stipendiumi makstakse Eleringi poolt antud või vabalt valitud teema uurimiseks. Tänavused etteantud teemad on „Energiateenuste osutamiseks vajalike rakenduste arendamine tarkvõrgu platvormile Estfeed“, „Implicit (kaudne) võimsuse jaotamise mehhanism  Balti gaasiturul ja piirkondade vahelise hinnariski maandamise võimalused“  ja „Tööd indutseeritud pinge all ja ohutud töömeetodid“.

Elering annab välja kaks 10 000 euro suurust stipendiumi, mis makstakse välja osade kaupa kalendriaasta jooksul. Taotluste esitamise tähtaeg on 14. märts.

Energeetikastipendium on osa Eleringi ühiskondliku vastutuse programmist, millega Elering panustab energeetikaalase hariduse edendamisse ja ühiskondliku teadlikkuse tõusu energeetikateemadel ning toetab teadus- ja arendusprojekte.

Lisainfo kandideerimise tingimuste kohta on kättesaadav Eleringi kodulehel www.elering.ee/stipendium/. Stipendiumikonkurss toimub juba viiendat aastat. Konkursi eesmärgiks on magistrantide ja doktorantide aktuaalsete energeetikaalaste uurimustööde toetamine.