Dashboard!

Elering kaasab partnerid avatava elektrituru ja elektrivõrgu arendamisse

12.02.2010 12:12

Täna kogunenud esimese, Elektrivõrgu Arendamise Nõukojaga soovib Elering kaasata partnerite teadmisi Eesti elektrivõrgu ja Eleringi arendamiseks. Peagi käivitub ka teine, elektrituru arendamist nõustav koostöö.

Elering soovib avalikust huvist lähtuvalt muuta võrgu ning elektrituru arendamiseks tehtavad otsused veelgi läbipaistvamaks ja tõsta seeläbi ka ennustatavust nii tarbijatele kui ka tootjatele otsuste tegemisel.   „Eesti elektrivõrgu varustuskindluse ja strateegilise arendamisse tuleb Eleringil vaadata pikas vaates vähemalt 50 aastat ette, et tänased otsused tagaksid ka tulevikus Eesti elektrisüsteemile  varustuskindluse. Elektrivõrgu arendamise igapäevaküsimustega tegelemisel on partneritega mõttevahetus ja ühiste seisukohtade leidmine hea viis, et selle ka tulevikus mõistlikke otsuseid teha,“ ütles võrgu arenduse nõukoja juht ja Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk. Elektrivõrgu Arendamise Nõukojale lisandub peagi ka avatava elektrituru arengut ja Eleringi nõustav Elektrituru Arendamise Nõukoda. Nõukojad lisavad Eesti elektrisüsteemi varustuskindlust tagavate otsuste tegemisel veelgi enam läbipaistvust, koostöö võimaldab tõsta ennustatavust avataval elektrituru ja -võrgu strateegilise arengu sõlmküsimusi turuosalistele. Elektrivõrgu Arendamise Nõukoja koosseis on kuni kaheteistliikmeline. See koosneb suuremate jaotusvõrkude, tootjate ning suurtarbijate esindajatest, vajadusel kaasatakse nõukoja tegevusse ka lisa- ja väliseid eksperte. Nõukoda koguneb vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.