Dashboard!

Elering jätkab LNG terminali projekti turu-uuringutega

07.11.2012 09:12

Tallinn LNG veeldatud maagaasi (LNG) terminali projekti vedav Elering AS alustab konsultatsioone terminali võimalike klientidega, et välja selgitada nende huvi terminali teenuste osas.

Elering pöördub kõigi LNG terminali potentsiaalsete klientide poole saamaks indikatiivset hinnangut, kui suuri LNG hoiustamise ja tarnemahte turuosalised lähema paarikümne aasta jooksul vajaksid.

Eleringi maagaasi ärisuuna juht Janek Parkman ütles, et konsultatsioonide käigus kogutud info alusel on võimalik välja selgitada terminaliteenuste vajadus ning seejärel töötada välja vastavad tehnilised parameetrid nagu terminali mahutipargi suurus ja taasgaasistamise võimsus.

Plaanitav terminal hakkaks pakkuma teenust kõikidele huvilistele võrdsetel ja mittediskrimineerivatel tingimustel, nagu seda nõuab Euroopa Liidu regulatsioon. Terminali esimese etapina kavandatakse mahutipargi suuruseks 90 000 kuupmeetrit ning olemasolev kailiin võimaldab vastu võtta kuni 75 000-kuupmeetriseid LNG tankereid. Terminali teises etapis on võimalus suurendada nii mahutiparki kui ka vastu võtta suuremaid LNG tankereid.
Tallinn LNG terminal on kavandatud täitma regionaalse terminali rolli ehk rahuldama lisaks Eestile ka Läti, Leedu ja Soome gaasivajadusi. Euroopa Komisjoni kriteeriumitele vastavalt peab regionaalne LNG terminal suutma katta vähemalt 25 protsenti piirkonna gaasivajadusest.

Eleringi poolt varem tellitud ja Ramboll Oil&Gasi poolt läbi viidud Tallinna LNG terminali eel-tasuvushinnangu kohaselt on prognoositud Tallinna terminalis meritsi kohaletoodud maagaasi hinnaks 26,5 eurot megavatt-tunni kohta. See oleks ligikaudu veerandi võrra odavam seni Eestisse tarnitud torugaasi hinnast.

Eleringi partneriteks Tallinn LNG terminali projekti arendamisel on riigile kuuluv Tallinna Sadam ja Hollandi logistikafirma Royal Vopak. Projekt taotleb ka Euroopa Liidu kaasrahastamist.