Dashboard!

Elering jätkab EstLink 2 ehituse finantseerimist 10 miljoni eurose laenuga

02.07.2013 10:29

Elering sõlmis esmaspäeval Põhjamaade Investeerimispangaga 20-aastase laenulepingu 10 miljoni euro laenamiseks Eesti-Soome teise ühenduse EstLink 2 ehituse finantseerimise programmi raames.

Uus laen on jätkuks 2010. aastal Põhjamaade Investeerimispangast samaks otstarbeks võetud 25 miljoni euro suurusele laenule.

„Tänavune suvi on selgelt näidanud vajadust isoleeritud rahvuslike elektriturgude integreerimiseks suuremateks turupiirkondadeks paljude erinevate tootmisvõimsustega. Selleks on vaja füüsilisi ühendusi riikide vahel. Samuti võimaldavad head ühendused jätta ehitamata osad elektrijaamad, mis väiksel elektriturul ei ole tasuvad, aga on vajalikud varustuskindluse pärast,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

EstLink 2 ehituse kogumaksumus on 325 miljonit eurot, millest Eleringi osa on ligikaudu 170 miljonit eurot. Uue laenuga koos on Põhjamaade Investeerimispank laenanud Eleringile projekti rahastamiseks kokku 35 miljonit eurot ehk viiendiku Eleringi osast.

650-megavatise võimsusega EstLink 2 ehitus kulgeb pingeliselt aga plaanipäraselt ja ühendus peaks minema turu käsutusse 2014. aasta alguses.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.