Dashboard!

Elering ja Nord Pool Spot alustasid teist etappi ühtse elektrituru loomiseks Baltimaades

02.02.2010 05:13

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja Nord Pool Spoti(NPS) juhatuse esimees Mikael Lundin allkirjastasid täna hommikul ettevõtete vahelise koostöölepingu, et laiendada NPS päev-ette-elektriturg kogu Baltikumi ning luua riikide vahel päevasisene elektriturg. Sellega astusid Elering ja Nord Pool Spot järgmise olulise sammu Baltimaade elektriturgude täielikuks sidumiseks Põhjmaade elektrituruga aastaks 2013.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul lõpetab teise etapi käivitamine Estlink hinnapiirkonna ettevalmistused ning loob eeldused Baltimaade ja Põhjamaade ühtse elektrituru loomiseks. “Otsusega turg avada on loodud hea platvorm, et minna kiiresti turu arenguga edasi kogu regioonis, millest peaksid võitma nii Eesti tootjad, müüjad kui ka tarbijad läbi avardunud võimaluste. Samuti võimaldab tekkiv ühtne turg efektiivselt turumajandusliku loogika mehhanismidel korraldada ülepiiriliste ülekandemahtude jaotamist. Täna sõlmitud leping loob aluse ühistel kauplemistingimustel vabaturu loomiseks ja Baltimaade elektriturgude lõimumiseks nii omavahel ning Põhjamaadega. Võib öelda, kui aastal 2013 läheb merekaabel Estlink 2 töösse ja tulevikus valmib ka kolmas Eesti-Läti elektriühendus, siis toimib Baltikumi elektriturg loomuliku osana maailma efektiivseimast füüsilise elektriga kauplemise turust,“ ütles Taavi Veskimägi. Mikael Lundini sõnul on vajalikud täiendused Eesti seadusandluses nüüdseks tehtud ning on hea meel sellega seoses teatada, et Nord Pool Spot avab uue hinnapiirkonna. “Meie pika-ajalised eesmärgid jäävad samaks - luua Baltimaade turg, mis oleks ühendatud Põhjamaade turuga Nord Pool Spoti kaudu,” lisas Lundin. Koostöölepingu eesmärk on jätkata NPS Baltic projektiga, mille esimese etapi tulemuseks on Nord Pool Spot Estlink hinnapiirkonna avamine 2010. aasta kevadel Eestis. NPS Estlink hinnapiirkonna avamine Eestis on ka üheks eelduseks Soome põhivõrguettevõtja Fingridi investeerimisotsuse tegemisel Soome ja Eesti vahelisse Estlink 2 merekaablisse. Lepingu osapooled on võtnud ambitsioonika eesmärgi alates 1. jaanuarist 2011 avada NPS hinnapiirkond Lätis ja seejärel Leedus. Hinnapiirkondade avamise ühtse Baltimaade elektrituru kontekstis otsustavad lõplikult iga riigi põhivõrguettevõtja ja NPS ühiselt. Päevasisese elektrituru avamine Baltimaades otsustatakse ühiselt projekti käigus, kuid vastavalt BEMIP (Euroopa Komisjoni Baltimaade Energiaturgude Ühendamise Plaan) plaanile on see kavas avada hiljemalt aastaks 2013.  Elering on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad. Elering täidab elektrituru avamisel põhivõrguettevõttena süsteemihalduri ülesandeid. Lähtuvalt uuest Euroopa Liidu elektrituru direktiivist viiakse läbi põhivõrkude omandiline eristamine, asetades põhivõrguettevõtja uude rolli. Nord Pool Spot on suurim elektrituru operaator maailmas, pakkudes päev-ette ja päevasiseste oksjonite kaudu elektrikauplemise keskkonda 330-le ettevõttele 20-st riigist. Nord Pool grupil on esindused Oslos, Helsingis, Fredericas(Taani) ja Londonis. Nord Pooli omanikeringi kuuluvad Põhjamaade süsteemioperaatorid. 2009. aastal oli grupi käive 287 teravatt-tundi elektrienergiat 10,8 miljardi euro väärtuses.