Dashboard!

Elering ja Fingrid võtsid EstLink 2-e ehitajatelt üle

07.02.2014 14:30

Pärast edukat proovitööperioodi on Eesti-Soome alalisvooluühendus EstLink 2 alates tänasest antud lõplikult elektrituru käsutusse. EstLink 2 kolmekordistab kahe riigi vahelise ülekandevõimsuse ja tugevdab märkimisväärselt sidet Baltikumi ja Põhjamaade elektrisüsteemide vahel.

Eelnenud proovitööperiood tõestas, et EstLink 2 mõjutab positiivselt Eesti ja Soome vahelist elektrienergia ülekandevõimet, parandab elektriturgude toimimist ning varustuskindlust. Pärast EstLink 2 käikulaskmist on Soome ja Eesti vaheline summaarne võimsus tõusnud 350 megavatilt 1000 megavatini suunal Eestist Soome ja 860 megavatini vastupidises suunas. Ülekandevõimsuse piirang Eesti suunal jääb jõusse kuni valmib Kiisa avariireservelektrijaama teine osa käesoleva aasta septembris.

2014. aasta jooksul viivad peatöövõtjad Nexans Norway AS, Siemens AG, Siemens Osakeyhtiö konsortsium, Empower Oy ja Bouygues Energies & Services (eelnevalt ETDE) lõpule fikseeritud vaegtööd ja projekti dokumentatsiooniga seonduvad tegevused.

EstLink 2 omanikeks on võrguhaldurid Fingrid Oyj ja Elering AS. EstLink 2 kogupikkus on ligikaudu 170 km, millest 14 km moodustab õhuliin Soomes, 145 km merekaabel Soome lahe põhjas ja 11 km maakaabel Eestis.

Ühenduse mõlemas otsas on konverterjaamad, mis muundavad alalisvoolu vahelduvvooluks ja vastupidi. Merekaabel on ühendatud Soome põhivõrku Anttila 400 kV alajaamas Porvoos. Eestis on maakaabel ühendatud elektrivõrguga Püssi 330 kV alajaamas Ida-Virumaal.

Projekti kogumaksumus on ligikaudu 320 miljonit eurot, mis jaguneb Fingrid ja Elering vahel. EstLink 2 projektile on määratud Euroopa Liidult 100 miljonit eurot investeerimistoetust.

Lisainfo:

Fingrid Oyj: Jukka Ruusunen, President ja juhatuse esimees, tel. +358 30 395 5140
Fingrid Oyj: Risto Ryynänen, Projektijuht, tel. +358 30 395 5219
Elering AS: Taavi Veskimägi, Juhatuse esimees, tel. +372 71 51 221
Elering AS: Reigo Haug, Projektijuht, tel. +372 71 51 229