Dashboard!

Elering ja Fingrid sõlmisid Estlink 2 merekaabli ehitamiseks raamlepingu

15.02.2010 05:12

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja Fingrid Oyj juhatuse esimees Jukka Ruusunen sõlmisid täna Tallinnas merekaabli Estlink 2 ehitamiseks raamleppe. Lepe loob Veskimägi sõnul elektrituru eduka käivitumise korral Eestis eelduse 300 miljoni eurose investeerimisotsuse tegemiseks ning 650MW lisavõimsuse lisandumiseks Eesti ja Soome vahele, mis parandaks oluliselt nii Eesti kui Baltimaade elektrienergia varustuskindlust.

"Estlink2 kaabli ehitamine on Eesti ja Baltimaade varustuskindluse ja kogu regiooni Põhjalaga sidumise seisukohalt esmane prioriteet Eesti elektrimajanduses. See osutub võimalikuks ainult juhul, kui 1. aprillist osaliselt avatav elektriturg rakendub edukalt. Avanev turg võimaldab täiendavate ühenduste rajamise, igal tunnil toimivast konkurentsiturust oleme aga omakorda just Estlink2 kaugusel,"  ütles Veskimägi. Veskimägi sõnul loob sõlmitav raamleping selge aluse edasisele ühistegevusele Fingridiga eesmärgiga anda 2014 aasta algusest kaabel töösse.  „Koostöö Fingridiga on andnud palju positiivset Eleringi arengule. Just Fingridi ja Eleringi koostöö on võti ühtse Balti- ja Põhjamaade elektrituru tekkimisel,“ lisas Veskimägi. Fingridi juhatuse esimehe Jukka Ruusuneni hinnangul on Estlink 2 oluliseks sammuks, loomaks ühtset Baltimere regiooni elektrivõrku. See annaks eelise kogu regioonile elektrivarustuse tõstmisel ning veelgi tõhusama elektrituru. Võrk on Ruusuneni hinnangul ka vajalik selleks, et ühendada Baltimere keskkonna parandamiseks seatud eesmärgid Baltimere äärsete riikide koostöös.  650 MW võimsusega Estlink II rajamine võimaldaks koos Estlink I merekaabliga tõsta ühendusvõimsus  Eesti ja Soome vahel kuni 1000 MW-ni. Võrdluseks, Eesti tipukoormus elektritarbimisel sel talvel küündis 28. jaanuari õhtul kell 19.45-19.50 läbi aegade rekordilise 1587 megavati tasemeni viieminutilise keskmise mõõtmisel. Täna sõlmitud raamlepingus määratletakse ära kahepoolsed tegevused kuni 2010. aasta sügiseni. Euroopa Liit on kavandanud Estlink II projekti toetuseks eraldada 100 miljonit eurot. Estlink II projekti lõppjärgus on keskkonnamõjude ekspertiis. Jaanuari lõpus laekus kahe konverteralajaama ning kaabli hanke kvalifikatsioonivooru 7 taotlust. Elering on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.