Dashboard!

Elering ja Baltic Connector OY pikendavad Balticconnectori rahastamistaotluse esitamist

02.12.2015 10:26

Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector arendajad Elering ja Baltic Connector OY otsustasid pikendada projekti lõpliku rahastamistaotluse esitamist kuni eeldatavalt järgmise aasta kevadel toimuva ühishuviprojektide rahastamise taotlusvooruni.

Rahastamistaotluse täpsustamise eesmärk on suurendada kindlustunnet saavutamaks Euroopa Liidult oluline kaasfinantseering projektile. Taotluse täpsustamise vajadus projektiga jätkamiseks tuleneb asjaolust, et Soome poolel vahetus projekti arendaja vahetult enne rahastamistaotluse sisseandmist tänavu oktoobris, mis on toonud kaasa olulisi korralduslikke muudatusi projektis.

Euroopa Komisjon kinnitas esmaspäeval 5,4 miljoni euro suuruse rahaeralduse Baltic Connector OY-le, mis võimaldab täpsustada projekti enne lõplikku esitamist järgmisesse rahastamisvooru.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul annab Euroopa Komisjoni otsus eraldada äsjaloodud Baltic Connector OY-le ühenduse uuringuteks raha kindlustunde, et lähema paari kuu jooksul koos Baltic Connetor OY-ga projekti täiendavalt ette valmistades on võimalik jõuda kevadel olulise kaasrahastamise määrani.

Veebruaris valmib Balti riikide ja Soome ühtse gaasituru uuring „The Study on the Development of Regional Gas Market in the Eastern Baltic Sea Region“, mis annab täpsema aluse hindamaks Balticconnectori mõjusid Soome ja Balti riikide ühtse gaasituru loomisel.

Samuti valmib uue aasta alguses meretorustiku eelprojekt ja Eesti-Soome gaasivõrkude mudel, mille alusel täpsustub gaasiühenduse eeldatav maksumus.