Dashboard!

Elering investeeris elektrisüsteemi rekordilised 203 miljonit eurot

20.03.2014 11:13

Elektrisüsteemihaldur Elering AS investeeris eelmise aasta jooksul rekordilised 203,3 miljonit eurot, mida on 129,3 miljoni euro võrra rohkem kui aasta varem.

Suurimateks investeeringuobjektideks olid elektriühendused Eesti ja Soome vahel EstLink 1 (38,3 miljonit eurot), EstLink 2 (136 miljonit eurot) ja avariireservelektrijaam Kiisal (56,7 miljonit eurot). Investeeringute finantseerimiseks kasutati pangalaene Euroopa Investeerimispangalt (75 miljonit eurot) ja Põhjamaade Investeerimispangalt (10 miljonit eurot).

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on põhjust eelmise majandusaastaga rahul olla. „Eelmine majandusaasta oli Eleringile üle aegade rekordiline nii teostatud investeeringute mahu kui teenitud tulu osas. Tahaks eraldi rõhutada, et suutsime kõik ettevõttele seatud eesmärgid saavutada ja planeeritud suurinvesteeringud anda 2013. aastal töösse. Kõige selle juures langeb veel eelmise aasta majandustegevuse tulemusena 1. aprillist 2014 tarbijatele põhivõrgu tariif,“ selgitas Veskimägi.

Eleringi 2013. majandusaasta auditeeritud aruande kohaselt teenis ettevõte 134,4 miljoni euro suuruste tulude juures 53,3 miljonit eurot ärikasumit. Tulud kasvasid võrreldes 2012. aastaga 24,9 miljoni euro võrra, ärikulud aga vaid 12,9 miljonit eurot.

Finantskulud vähenesid aastaga võrreldes 2,1 miljoni euro võrra ning koos ärikasumi suurenemisega kasvatas see puhaskasumit 14,1 miljoni võrra 49 miljoni euroni. Kogu kasumi kasutas Elering aasta jooksul ära investeeringute finantseerimiseks.

Tulude ja kasumi kasvule avaldasid olulisimat mõju riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonid, millelt saadi tulu 14,2 miljonit eurot. Oksjonitulu kasvas võrreldes 2012. aastaga 10,2 miljoni euro võrra. Seega tagab rakendatud turukorraldus riikidevaheliste ühenduste õige hinnastamise. Oksjonitelt laekuva tulu võtab Elering arvesse ülekandeteenuse hinna arvutamisel ehk teenitav tulu vähendab elektritarbijatelt kogutavat võrgutasu. Uuel, 1. aprillist algaval tariifiperioodil ongi Eleringi võrguteenuse keskmine hind tänu oksjonituludele senisest 7,8 protsenti madalam.

Eleringi varade kogumaht oli 2013. aasta lõpus 670,9 miljonit eurot, omakapital 274,1 miljonit eurot ja kohustused 396,8 miljonit eurot.

Eleringi 2013. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.