Dashboard!

Elering investeerib Virtsu-Võiküla merekaablisse 9,4 miljonit eurot

13.03.2014 10:17

Elering investeerib Lääne-Eesti ja saarte varustuskindlusesse, paigaldades Muhu ja mandri vahele uue 110 kV merekaabli. Ehitustööde teostajaks on hankekonkursi tulemusena Empower AS.

Merekaabli paigaldamisega asendatakse üks Muhu ja mandri vahel olevatest kuuest 35 kV õlikaablist. Uus 400-ruutmillimeetrise vasksüdamikuga kaabel süvistatakse merepõhja, et vähendada kaabli vigastamise riski ankrute, rüsijää ja muude väliste mõjutajate poolt. Kuna uue 110 kV merekaabli ülekandevõimsus on olemasolevatega võrreldes suurem, suudab see tagada Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustuse ka juhul, kui 35 kV kaablitega midagi peaks juhtuma. Uuel kaablil on õlis immutatud paberi asemel polüeteenisolatsioon, mis teeb ta ka keskkonnasõbralikumaks.

Riigihange kaabli paigaldamiseks algas eelmise aasta mais ja võitjaks osutus soodsaima pakkumuse teinud Empower AS, kellega Elering sõlmis lepingu veebruaris. Ehitustööde maksumuseks on 9,4 miljonit eurot. Sellel aastal toimuvad kaabli ja trassi projekteerimistööd. Kaabli tootmine ja testimine on ette nähtud tulevaks aastaks ning ka paigaldus tuleva aasta suveks. Projekti lõpptähtajaks on 2015. aasta novembrikuu. Kokku laekus riigihankele neli pakkumust.

Elering investeerib perioodil 2014-2018 Lääne-Eesti saarte varustuskindluse tõstmiseks kokku ligi 20 miljonit eurot. Lisaks Virtsu ja Võiküla vahelisele merekaablile uuendatakse Leisi, Orissaare ja Sikassaare alajaamad ning üks kahest Väikse väina tammi mastidel kulgevast õhuliinist asendatakse maakaabliga. Kümnendi lõpus on Tusti ja Rõuste vahele plaanis ehitada ka teine uus saari toitev 110 kV merekaabel. Koos selle projekti ettevalmistamisega analüüsib Elering erinevaid Lääne-Eesti elektrivõrgu arengustsenaariumeid, mis võimaldaks tagada nii Saaremaa kui Hiiumaa elektrivarustuse tugevdamise.

Samuti on töös kogu Lääne-Eesti elektrivarustust tugevadava Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV liini ehituse ettevalmistusprotsess. Lääne-Eesti piirkonnas on Eleringil plaanis järgmise viie aasta jooksul rekonstrueerida üheksa alajaama, investeerides neisse 23 miljonit eurot.