Dashboard!

Elering investeerib kogu kasumi elektrisüsteemi arendamiseks

18.03.2013 14:11

Eleringi 2012. majandusaasta aruande kohaselt teenis ettevõte 109,5 miljoni euroni ulatunud tulude juures puhaskasumit 34,9 miljonit eurot. Kogu teenitud kasum on kavas suunata investeeringute rahastamiseks.

Eleringi äritulud kasvasid võrreldes möödunud aastaga 14,9 miljoni euro ehk 16 protsendi võrra, ärikulud aga vaid 2,1 miljoni ehk kolme protsendi võrra. Elering hoidis eelarvega võrreldes kokku kõiki kululiike peale kulumi ja ostetud võrguteenuse kulude. Finantskulud vähenesid 2011. aastaga võrreldes 2,1 miljoni euro võrra.

Eelmisel aastal lõi Elering riigile täiendavat majanduslikku lisandväärtust (EVA) võrreldesKonkurentsiameti poolt ette antud omakapitali tootlusega 15,8 miljonit eurot. "2012. aasta tulemused on Eleringi üle aegade parimad. Oleme seadnud strateegiliseks eesmärgiks luua efektiivse tegevusega iga-aastaselt positiivset majanduslikku lisandväärtust võrreldes oodatuga.Eelmisel aastal saavutatud 7,6% kõrgem puhaskasum võrreldes Konkurentsiameti poolt kinnitatuga annab tunnistust, et oleme kolme aasta jooksul peale Eleringi Eesti Energiast eraldamist saanud kõik juhtimissüsteemid hästi toimima. Kõik nõukogu poolt 2012. aastaks seatud strateegilised eesmärgidalates investeeringute realiseerimisest kuni elektrituru arendamiseni said täidetud,“ ütles Eleringi juht Taavi Veskimägi.

Kogu puhaskasumi kasutab Elering ära mahuka investeerimisprogrammi rahastamiseks. Eelmisel aastal tegi ettevõte põhivarasse investeeringuid 74 miljoni ulatuses. Sellel aastal kujuneb kava järgi investeeringute mahuks enam kui 200 miljonit eurot. "Ettevõtte aktiivne investeeringute periood kestab kuni 2015. aastani ning investeeringute finantseerimiseks teeme jätkuvalt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kui omanikule ettepaneku reinvesteerida kogu puhaskasum Eesti elektrisüsteemi arendamisse. Kõik teenitud raha läheb elektrisüsteemi tagasi, sellest võidavad nii elektritarbijad kui tarnijad,“ lisas Veskimägi.

Eleringi varade kogumaht oli 2012.aasta lõpus 515,7 miljonit eurot, millest materiaalne põhivara moodustas 461 miljonit eurot. Omakapital oli 225,1 miljonit eurot ja võlakohustused ulatusid detsembri lõpus 227 miljoni euroni. Kõik laenulepingutes ettenähtud suhtarvud on ettevõttel täidetud.

Eleringi 2012. aasta majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.