Dashboard!

Elering investeerib kasumi elektrisüsteemi arendamiseks

02.04.2012 11:50

2011. aastal moodustasid Eleringi äritulud 94 miljonit eurot ja ärikulud 66 miljonit eurot. Eelmise aasta puhaskasum ulatus 20,5 miljoni euroni, mis suunatakse täies ulatuses järgnevate aastate investeeringutesse.

Võrreldes 2010. aastaga tõusid Eleringi tulud eelmisel aastal ligi 6% ehk 94 miljoni euroni. Ärikulud moodustasid 2011. aastal 66 miljonit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes vähenenud 2 miljoni euro võrra. Ettevõtte puhaskasum suurenes aastaga 7 miljoni euro võrra ehk 20,5 miljoni euroni. Investeeritud kapitali tootlikkuseks kujunes 7,5%, mis on 2010. aastaga võrreldes suurenenud 1,3% võrra.

„Kuna 2011. aastal algas kapitalimahukas investeerimisperiood, mis kestab kuni 2014. aastani, siis teeme majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kui omanikule ettepaneku reinvesteerida kogu puhaskasum elektrisüsteemi arendamisse. Võrreldes möödunud aastaga planeerime sel aastal investeeringute mahtu kasvatada 50 miljoni euro võrra,“ ütles Eleringi finantsjuht Peep Soone. Aastal 2011 investeeris Elering põhivarasse 78 miljonit eurot, 2012. aastal ulatub investeeringute plaan 128 miljoni euroni.

„Lisaks tavapärastele investeeringutele amortiseerunud elektri ülekandeseadmete väljavahetamiseks jätkuvad ka suured investeeringuprojektid nagu Eesti ja Soome vahelise kaabelühenduse EstLink 2 ning Kiisale rajatava avariireservelektrijaama ehitus,“ lisas Soone. Kokku investeerib Elering aastatel 2012-2014 Eesti elektrisüsteemi 378 miljonit eurot. "Investeerimisvajadus teenib selgelt kõigi Eesti elektritarbijate huve. Olemasoleva elektrivõrgu arendamine ning uute välisühenduste väljaehitamine loovad eeldused kvaliteetse ja nõuetekohase elektri jõudmiseks kõikide tarbijateni."

Eleringi 2011. aasta majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.