Dashboard!

Elering investeerib Järve-Endla kaabelliini 2,42 miljonit eurot

07.12.2012 11:20

Elektrisüsteemihaldur Elering sõlmis sellel nädalal AS-iga Eltel Networks lepingu Tallinnas asuvaid Järve ja Endla elektrialajaamu ühendava 110 kV õhuliini asendamiseks kaabelliiniga. Lõppenud riigihanke kohaselt maksavad tööd 2,42 miljonit eurot.

Hanke hulka kuulub kõigi vajalike materjalide, konstruktsioonide, seadmete hankimine, paigaldamine, testimine ja töösse viimine. Kaabelliini pikkus on ligi neli kilomeetrit.
Kaablitrassi paigaldustöödest teostatakse ligi 45 protsenti lahtisel meetodil ja ülejäänud 55 protsenti kinnisel meetodil, kasutades horisontaalset suundpuurimist. Kaabelliin paigutatakse kogu trassi ulatuses torudesse, mis paiknevad 2–5 meetri sügavusel pinnases.

Järve–Endla 110 kV uus kaabel tuleb töövõtjal pingestada 2014. aasta augustiks ja tööde lõplik üleandmine toimub sama aasta oktoobris.

Endla-Järve vahelise õhuliini kaablisse paneku vajalikkus tuleneb olemasoleva õhuliini vanusest ja tehnilisest seisukorrast. Liin varustab elektriga Kristiine linnaosa ja Tallinna kesklinna. Õhuliini asendamine kaabelliiniga on oluline piirkonna varustuskindluse tagamiseks.

Olemasoleva õhuliini saab lõplikult demonteerida pärast seda, kui lisaks Järve–Endla kaabelliinile on projekteeritud ja valmis ehitatud ka Endla–Veskimetsa ja Veskimetsa–Järve 110 kV kaabelliinid, kuna need paiknevad osaliselt ühistel mastidel.

Eleringil on Tallinnas käimas veel Volta–Ranna 110 kV uue kaabelliini ehitus.