Dashboard!

Kiisa AREJ diislikütuse ost 2017

25.04.2017 14:42

Hanke nimetus:

Kiisa AREJ diislikütuse ost 2017

Hanke liik:

avatud hankemenetlus (hanke korral kohaldub RHS § 90 lg 8 erisus)

Pakkumuse esitamise tähtaeg:

02.05.2017 kell 15.00

Hankedokumentide väljastamine:

 

Elektrooniliselt.Sooviavaldus esitada reigo.haug@elering.ee

 

Täiendav informatsioon:

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile reigo.haug@elering.ee hiljemalt pakkumuste esitamise tähtajaks. Pakkumust, mis saabub hiljem määratud tähtajast, Hankija ei aktsepteeri.