Dashboard!

Elering alustas Võiküla alajaama renoveerimistöödega

05.03.2012 09:34

Selleks, et kindlustada Muhu-, Saare- ja Hiiumaa elektri varustuskindlus, alustas Elering veebruaris töid Muhu- ja Saaremaa elektriga varustamise jaoks olulise transiitsõlme Võiküla alajaama renoveerimisel. Kokku investeerib ettevõte lähiaastatel Muhu-, Saare- ja Hiiumaa varustuskindluse tõstmiseks kokku 12 miljonit eurot, asendades 2013. aastaks mandri ja Muhu vahelise amortiseerunud kaabelliini uue oluliselt võimsamaga.

Võiküla alajaama renoveerimise tööde käigus asendatakse ligi 40 aastat vanad seadmed uute ja oluliselt töökindlamatega. Alajaama renoveerimise tööd teostab ABB AS ning need plaanitakse lõpetada 2013 a. sügiseks. Renoveerimistööde maksumus on 1,76 miljonit eurot.

Tööde teostamiseks on Muhu vallavalitsus väljastanud Eleringile ehitusloa tingimustega, et renoveerimistöödel kasutatav tehnika ei kahjusta Võiküla munakivi teed. Samuti kooskõlastab ettevõte transpordi liikumised kohaliku omavalitsusega. Täiendavalt on Eleringile tee kasutamise tingimused ja loa väljastanud Muinsuskaitseamet.

Elering paigaldab ka Väikese Väina tammil kulgeva tervet Saaremaad ja Hiiumaad toitva õhuliini kõrvale dubleeriva maakaabli, kuna selle tammi näol on tegu ekstreemsematele ilmastikunähtustele avatud, kuid remontbrigaadide ligipääsu suhtes keerulise asukohaga ning ootamatult tugeva ehk projekteerimisnõudeid ületava tormi või jäite korral on oht pikemateks Saaremaad ja Hiiumaad hõlmavateks elektrikatkestuseks. Leisi alajaam, mille kaudu saab elektritoite Hiiumaa, on kavas renoveerida aastaks 2016.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.