Dashboard!

Elering alustas tänasest tegevust iseseisva põhivõrguettevõttena

28.01.2010 05:10

Tänasest alustas Elering tegevust riigi omandisse kuuluva põhivõrguettevõttena, vastutades Eesti elektrisüsteemi kui terviku toimimise eest, et igal ajahetkel oleks tagatud tarbijatele nõuetekohase kvaliteediga elektrivarustus.

Eile õhtul toimunud omaniku vahetumise järel sai Eleringi täisomanikuks turuosalise Eesti Energia asemel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu riik. „Põhivõrguettevõtte eraldamine, nii sisuliselt kui juriidiliselt peaks andma avanevale turule kindlustunde, et kõiki turuosalisi käsitletakse võrdselt ning on loodud Hiina müür turuinfo kaitseks süsteemihalduri kaudu kolmandatele osapooltele,” kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.  Sellega on lõpule jõudnud Vabariigi Valitsuse sügisel langetatud otsus eraldada põhivõrguettevõtte Elering Eesti Energia kontsernist. See samm, mis tagab põhivõrkude sõltumatuse tootmis- ja müügitegevusest, peab looma head eelduse avatud elektrituru käivitumiseks Eestis.  Elektrisüsteemi toimimise ülesanne on pandud Eleringile, Elering täidab ka põhivõrguettevõttena süsteemihalduri ülesandeid. Lähtuvalt uuest Euroopa Liidu elektrituru direktiivist viiakse läbi põhivõrkude omandiline eristamine, asetades põhivõrguettevõtja uude rolli. Seni on olnud põhivõrguettevõtte olnud osa  Eesti Energia kontsernist ja täitnud eelkõige süsteemitehnilisi ülesandeid. Omandistruktuuri muutus asetab ettevõttele kohustuse arendada täiesti uuel kvalitatiivsel tasandil välja võimekused, mida seni on katnud Eesti Energia. Veskimägi hinnangul peab läbiapaistev turustruktuur tooma kauplejaid lisaks meie enda ja ida-lõuna suunalt ka  Põhjamaadest, mis tagab tugevama konkurentsi avatud elektriturul ja seega parema hinna tarbijatele. “Eleringist peab kujunema toimiva elektrituru nurgakivi Eestis,” rõhutas Veskimägi: “valitsuse tugev samm Eleringi eraldamisel ja Elektrituruseaduse muudatuste vastuvõtmine on vähendamas seda mahajäämust, mis meil on tekkinud aastatega elektrituru arendamisel võrreldes teiste regioonidega Euroopa Liidus.” Veskimägi hinnangul tuleb lisaks süsteemitehnilistele võimekustele, tagamaks elektrisüsteemi tõrgeteta toimimine, iseseisvas põhivõrguettevõtjas oluliselt tõsta üldjuhtimise, ülepiirilise koostöö, riigi- ja turuosalistega koostöö, elektrituru käivitamisega seonduvate ning finantsalaste teadmiste taset. Eleringi olemasolev kompetents on Veskimägi hinnangul väärtuslik, kujunemaks ühiskonnas kaasamõtlejaks ja eksperdi funktsiooni täitvaks energeetika ja elektrimajanduse arenguküsimustes. “Elering ei ole tavaline äriettevõte, mis on suunatud kasumi teenimisele. Ta on organisatsioon, mis suures osas täidab otseselt avalikust huvist tulenevaid ülesandeid – varustuskindluse tagamine, eelduste loomine elektrituru toimimiseks, võimalikult paljude erinevate tootjate turule pääs ja head ühendused teiste riikidega,” ütles Veskimägi. “Tahan siinkohal kindlasti rõhutada, et tahame lõhkuda iseseisva ettevõttena müüdi, et põhivõrguettevõte on tuule-elektrijaamade vastu. Meie huvi on, et oleks võimalikult palju erinevatest allikatest elektrit tootvaid tootjaid turul ja sealjuures tuuleelektrijaamasid,” lisas Veskimägi.