Dashboard!

Elering alustab täna NPS SESAM süsteemis pakkumiste esitamist curtailment situatsiooni vältimiseks

26.07.2011 12:09

Täna, 26. juulil alustab Elering Põhjamaade elektribörsil Nord Pool Spot päev-ette elektrienergia ostu- ja müügipakkumiste platvormis SESAM pakkumiste esitamist, mis vähendab Eesti hinnapiirkonnas tegutsevate turuosaliste riski nii ebabilansi kui ka võimalike maksimumhindade (price peek) osas.

Pakkumised esitatakse igapäevaselt selleks eraldi loodud portfellis. Pakkumiste kasutamise põhimõtted on sarnased täna Soomes ja Rootsis kasutusel olevate nn peak-load reserve põhimõtetega. Hetkel kokkulepitud põhimõtted on ajutised ja kehtivad kuni NPS avab hinnapiirkonnad Lätis ja Leedus.

Pakkumisi kasutatakse vaid juhul, kui Eesti hinnapiirkonnas on tekkinud olukord, kus ostu- ja müügipakkumiste kõverad ei lõiku. Sellisteks juhtudeks on tänasest SESAM süsteemis lisamüügipakkumised esialgu Leedust. Eeldatavasti on võimalik lähiajal lisada pakkumised ka Läti süsteemist. Leedust ja Lätist pärinevad pakkumised on garanteeritud antud riikide süsteemihaldurite (TSO) poolt. Tänaseks on Leedu süsteemihalduriga LITGRID vastav leping allkirjastatud, Läti süsteemihalduriga AST soovitakse lepingu allkirjastamiseni jõuda lähiajal.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Elering viimase aasta jooksul koostöös elektribörsi korraldajaga Nord Pool Spot astunud väga mitmeid samme, et tagada elektribörsi efektiivsem toimimine Eestis ja vältida eelmise aasta 24. augustil tekkinud olukorda, kui hind NPS SESAM süsteemis tehtud pakkumiste kohaselt küündis Eesti hinnapiirkonnas mõnedel tundidel 2000 EUR/MWh-ni.

„Kindlasti õppisid sellest kogemusest ka turuosalised ise, kuna elektriga kauplemine on tänaseks muutunud palju sujuvamaks. Samas on riskid sarnase olukorra kordumiseks suvisel ajal siiski olemas, kuna Lätis ja Leedus pole endiselt suudetud NPS elektribörsi käivitada ja mistõttu osalevad sealsed kauplejad aktiivselt Eesti turul. Antud olukorra jätkumist näeme võimalikuna vaid juhul, kui Läti ja Leedu võtavad teatud kulud turu toimimise tagamiseks enda kanda ja hoiavad reserve, mida saab kasutada olukorras, kus Eesti hinnapiirkonnas peaks elektri nõudlus ületama pakkumist,“ lisas Veskimägi.

Nord Pool Spot süsteemis esitatud pakkumisi on võimalik aktiveerida kuni sada tundi aastas.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Curtailment situatsioon on Nord Pool Spot Elspot päev-ette turul tekkiv olukord, kus kõikide esitatud ostu- ja müügipakkumiste agregeeritud kõverad ühes hinnapiirkonnas ei lõiku omavahel. Selline olukord on võimalik juhul, kui ühes piirkonnas on liiga suur tarbimine (NPS max hind 2000 EUR/MWh) või harvadel juhtudel ületootmine (NPS min hind -200 EUR/MWh).