Dashboard!

Elektrivõrguga liituda soovijate paremaks teenindamiseks töötas Elering välja uued liitumistingimused

27.02.2012 10:46

Elektritootjate ja tarbijate elektri põhivõrguga liitumise paremaks korraldamiseks töötas Elering välja uued märtsi algusest kehtima hakkavad põhivõrguga liitumise tingimused. 1. märtsist kehtima hakkavate liitumistingimuste ajakohastamise eesmärk on korraldada klientide jaoks liitumisprotsess varasemast sujuvamalt ja selgemalt, tõsta liitujate teenindamise taset ning nõustada liitujaid liitumismenetluses senisest enam.

Viimastel aastatel järsult tõusnud huvi uusi elektrijaamasid elektrivõrguga liita on oluliselt kasvatanud vajadust tugevdada Eleringi suutlikkust menetleda elektrivõrguga liitumise taotlusi. Kiire ja asjakohane elektrivõrguga liitumise käsitlemine peaks suurendama Eesti atraktiivsust investeeringute sihtriigina nii elektritootmisseadmete kui tööstusinvesteeringute osas.

Hetkel on Eleringi poolt väljastatud liitumispakkumisi uute tootmisvõimsuste elektrivõrguga ühendamiseks 3132,7 MW ulatuses (liitumislepingud ja liitumislepingu pakkumised), millest enamik on tuuleelektrijaamad. Elering prognoosib, et sellel aastal ühendatakse ettevõtte võrguga veel 88,6 megavati ulatuses elektrituulikuid. Suuremad liitumise projektid, kus elektrijaama rajamine ja nõuetekohasuse tõendamine on hetkel pooleli, on Aulepa, Tuhavälja, Paldiski, Aseri ja Viru-Nigula tuuleelektrijaamad, samuti Iru elektrijaama 3. plokk, Eesti Energia Õlitööstuse Enefit põlevkiviõli tootmise seade ning Narva Elektrijaamade Eesti elektrijaama uus plokk.

Uued põhivõrguga liitumise tingimused võtavad arvesse paljusid praktilisi küsimusi, mille osas hetkel selge regulatsioon puudub. Lisaks sisaldab uus liitumiste kord varasemast põhjalikumalt lahti kirjutatud tehnilist dokumentatsiooni, mis käsitleb nii liitumisprotsessi korralduslikku poolt kui ka uutele liitujatele kehtestatud tehnilisi nõudeid.

Uued põhivõrguga liitumise tingimused ning Konkurentsiameti poolt 13. detsembril 2011 kooskõlastatud Elering AS liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika hakkavad kehtima 1. Märtsist 2012.

Põhjalikumalt saab uute võrguga liitumise tingimustega tutvuda Eleringi veebilehel teenuste rubriigis.