Dashboard!

Elektrivarustuskindluse tagamine tingib 1. juunist võrgutasude kasvu 2,3 senti

01.03.2010 05:24

1. juunist hakkab kehtima uus Konkurentsiameti poolt kinnitatav võrgutasude hinnakiri, mis kehtestab senisest keskmiselt 2,3 senti kilovatt-tunnist kõrgema võrgutasu kuni selle aasta lõpuni. Eleringi tegevuskulud vähenevad 2010. aastal 72 miljonit krooni võrreldes planeerituga.

Võrgutasude suurenemise põhjus peitub elektri ülekandemahtude järsus vähenemises 20,8% võrra Konkurentsiameti poolt 2007. aasta sügisel tehtud  prognoosiga võrreldes.  Antud muudatus loob eelduse elektrivarustuskindluse tagamiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Eleringi pikaajaliseks investeeringute mahuks on kuni 2014. aastani prognoositud kogumahus 8,3 miljardit krooni, millest suuremad projektid on Eesti ja Soome vaheline teine merekaabel Estlink 2 ning elektrisüsteemi avariireservide hoidmiseks vajalikud investeeringud gaasiturbiinijaama. Eleringi varade maht on 31. detsembri 2009 seisuga 5,7 miljardit krooni. Rahvusvahelise uuringu ITOMS (Rahvusvaheline ülekandevõrkude hoolduse ja operatiivkäidu uuring) 2009. a. esialgsetel tulemustel on Elering ainsa uue ELi liikmesmaa põhivõrguettevõttena madalamate käidukuludega, kui seda on näiteks kõige efektiivsemateks süsteemideks loetavate Skandinaaviamaade kaalutud keskmine näitaja. Võrgutasude hinnakirjaga on võimalik tutvuda TariifNimetusÜhik1.06.2010A1110 kV pingel (tipuajal)kr/MWh184,92A2110 kV pingel (tipuvälisel ajal)kr/MWh92,44A3110 kV trafo alampingepoolel (tipu ajal)kr/MWh207,39A4110 kV trafo alampingepoolel (tipuvälisel ajal)kr/MWh103,70A5330 kV pingelkr/MWh43,58RReaktiivenergia tasukr/MWh21,02