Dashboard!

Elektrituru usaldusväärsuse tagamiseks on vajalik ametlik uurimine

25.08.2010 04:02

Elektrisüsteemihaldur Elering pöördus täna Konkurentsiameti ja Põhjamaade elektribörsi korraldaja Nord Pool Spoti poole ettepanekuga algatada seoses 24. augustil toimunud ülisuure elektrihinna kõikumisega järelevalvemenetlus turuosaliste tegevuse üle.

Eesti elektrisüsteemi halduri Elering hinnangul on järelevalvemenetluse läbiviimine turuosaliste üle vajalik turu toimimise edasise usaldusväärsuse tagamiseks. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et mis juhtus ja miks juhtus tuleb üheselt selgeks teha võimaldamaks elektrituru arendamisega edasi minna. Antud analüüs peab olema üks osa tööst, mis tuleb teha, olemaks valmis uute kauplemisviiside elektriturul rakendamiseks ja turu 100% avamiseks 2013. aasta algusest. "Eile toimunu diskrediteeris tugevalt ühiskonnas turumehhanismi toimimist ja peame töötama usalduse taastamise nimel. Kindlasti ei olnud toimunud hinnakõikumised normaalsed ja tekkinud olukorda tuleb suhtuda äärmise tõsidusega. Avatud elektriturul toimuv peab lähtuma põhjendatud majanduslikust loogikast ning turu usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tagamiseks peavad olema üheselt selged juhtunu põhjused,“ rõhutas Veskimägi. Elektrisüsteemihaldur Elering vastutab Eesti elektrisüsteemi toimimise eest ning tagab tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetse elektri.